Logo Logo

články

Cla na dovoz solárních zařízení

Od 5. března 2013 musí být všechny čínské fotovoltaické moduly a jejich hlavní komponenty dovážené do EU registrovány u vnitrostátních celních...

Změny v zákoně o advokacii

Vzhledem k tomu, že mnohé ze změn zavedené Novelou mají relevanci jenom ve vztahu k interním záležitostem v advokacii, blíže se v tomto článku...

Odebírejte náš newsletter