Logo Logo

články

Změny v zákoně o advokacii

Vzhledem k tomu, že mnohé ze změn zavedené Novelou mají relevanci jenom ve vztahu k interním záležitostem v advokacii, blíže se v tomto článku...

Monitorování zaměstnanců zaměstnavatelem

Monitorování činnosti zaměstnanců zaměstnavatelem je palčivou otázkou, kterou se v současné době, zejména v důsledku rychlého vývoje technologií a...

Zmeny v zákonníku práce od 1. 1. 2013

Dne 1. 1. 2013 nabude účinnosti další novela zákona č. 311/2001 CFU Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to zákon č. 361/2012 CFU (Dále...

Odebírejte náš newsletter