Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Zrušení karenční doby

Od 1. července 2019 budou mít zaměstnavatelé nově povinnost proplácet svým zaměstnancům náhradu mzdy již od prvního dne nemoci, a to ve výši odpovídající 60 % průměrného výdělku zaměstnance. V důsledku přehlasování Senátu Poslaneckou sněmovnou dne 22. ledna totiž dojde ke zrušení tzv. karenční...

Změny v právní úpravě ochranných známek

Dne 1. ledna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento článek si klade za cíl informovat o hlavních novinkách, které Novela přináší.

Nový český zákon o zpracování osobních údajů

Poslanecká sněmovna přijala v průběhu prosince 2018 návrh zákona o zpracování osobních údajů, který má nahradit dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a mimo jiné blíže specifikovat některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016,...

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.

Odebírejte náš newsletter