Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Návrat smluvních pokut do smluv o nájmu bytu?

Podle současné právní úpravy se nepřihlíží k ujednáním smlouvy o nájmu bytu ukládajícím nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu.  Vláda České republiky však dne 4. února 2019 schválila návrh novely  občanského zákoníku, kterou se u nájmu bytu navrhuje umožnit, aby si smluvní...

Úspěch u Nejvyššího soudu

S potěšením oznamujeme, že litigační tým Konečná & Zacha pod vedením Tomáše Zachy a Ľuboše Fojtíka úspěšně zastupoval Statutární město Ostrava ve sporu o náhradu škody ve výši přes 1,5 miliardy korun uplatňovanou developerem a spočívající v údajném zmaření výstavby obchodního centra.

Zrušení karenční doby

Od 1. července 2019 budou mít zaměstnavatelé nově povinnost proplácet svým zaměstnancům náhradu mzdy již od prvního dne nemoci, a to ve výši odpovídající 60 % průměrného výdělku zaměstnance. V důsledku přehlasování Senátu Poslaneckou sněmovnou dne 22. ledna totiž dojde ke zrušení tzv. karenční...

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.

Odebírejte náš newsletter