Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Placení náhrad od prvního dne nemoci

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 31. října 2018 ve třetím čtení poslanecký návrh novely zákoníku práce,  kterým má dojít ke zrušení tzv. karenční doby .

Připravovaná novela zákoníku práce 2018

V současné době prochází legislativním procesem návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který v případě schválení přinese množství koncepčních změn včetně několika zcela nových institutů. Předkladatelem tohoto návrhu je Ministerstvo práce a sociálních...

Compliance program a trestní odpovědnost právnických osob

Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo dne 14. srpna 2018 na svých webových stránkách aktualizovanou metodickou příručku týkající se trestní odpovědnosti právnických osob zabývající se možnostmi vyvinění se právnických osob z trestní odpovědnosti.

GDPR – Metodika ke kodexům chování

Český Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil dne 2. srpna 2018 na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření tzv. kodexů chování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.