Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Změny v právní úpravě ochranných známek

Dne 1. ledna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento článek si klade za cíl informovat o hlavních novinkách, které Novela přináší.

Nový český zákon o zpracování osobních údajů

Poslanecká sněmovna přijala v průběhu prosince 2018 návrh zákona o zpracování osobních údajů, který má nahradit dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a mimo jiné blíže specifikovat některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016,...

Finančně podporujeme Jedličkův ústav

Pravidelně finančně podporujeme Jedličkův ústav , který pomáhá dětem a mladým lidem s tělesným či kombinovaným postižením. Díky našemu příspěvku  byla rozšířena aplikace konceptu bazální stimulace . Jsme rádi, že jsme mohli pomoci!

Nařízení EU o zeměpisném blokování

Dnem 3. prosince 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/302, o zákazu neoprávněného zeměpisného blokování v rámci vnitřního trhu, přijaté v rámci unijní strategie pro jednotný trh.

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.