Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Nařízení EU o zeměpisném blokování

Dnem 3. prosince 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/302, o zákazu neoprávněného zeměpisného blokování v rámci vnitřního trhu, přijaté v rámci unijní strategie pro jednotný trh.

Úspěšná akvizice pro Panattoni

Naše advokátní kancelář poskytla komplexní právní služby společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. v souvislosti s úspěšným projektem akvizice bývalého areálu Škoda Plzeň – Borská Pole, na jehož celkové rozloze 28 hektarů má vzniknout nový technologický park.

(Ne)veřejnost informací v evidenci skutečných majitelů

Na našich webových stránkách jsme již informovali o evidenci skutečných majitelů zřízené v souvislosti s implementací tzv. IV. AML Směrnice. Cílem tohoto článku je přiblížit, jakým způsobem jsou údaje zapisované do evidence skutečných majitelů v České republice zpřístupňovány třetím osobám a...

Zakládání účetní závěrky do sbírky listin po uplynutí skartační lhůty

Český právní řád ukládá subjektům zapsaným do veřejných rejstříků povinnost zveřejňovat své účetní závěrky, a to jejich založením ve sbírce listin příslušného rejstříku. Tato povinnost přitom úzce souvisí s principem publicity, který sleduje možnost třetích osob do zakládaných dokumentů nahlížet.

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.