Logo Logo

články

Správce informací o platebním účtu

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zcela nový zákon o platebním styku (dále jen „ NZPS “), kterým byla do českého právního řádu transponována...

Zápis do evidence skutečných majitelů v ČR

S účinností od 1. ledna 2018 byla v ČR zřízena evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“). V tomto článku...

Odebírejte náš newsletter