Logo Logo

pro bono

 

Advokátní kancelář Konečná & Zacha si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost, a proto se účastní na společensky prospěšných projektech.

V rámci svých pro bono aktivit poskytujeme bezplatně naše právní služby například Pražskému komornímu orchestru, a to již po mnoho let.

Naše kancelář taktéž finančně podporuje Nadaci Jedličkova ústavu, jenž pomáhá dětem a mladým lidem s tělesným či kombinovaným postižením, nebo zapsaný ústav Acorus, který poskytuje komplexní odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Finančně přispíváme i na činnost Nadačního fondu proti korupci.

           

Odebírejte náš newsletter