Logo Logo

naše expertiza

Ať už plánujete rozšíření či ukončení Vaší činnosti, klíčem je postavit se k této situaci čelem a vytěžit z ní maximum.   

Naši experti vychází z praktických zkušeností pramenících z četných transakcí, které jsme úspěšně naplánovali a také zrealizovali. Díky tomu dokážeme našim klientům z oblasti financí a strategického investování poskytnout vysoce profesionální služby strukturovaného financování a přípravy akvizic včetně daňových a právních auditů. Naše služby spojené s akvizicemi rovněž zahrnují všechny aspekty soutěžního práva, korporátní a finanční restrukturalizace, projekty MBO a MBI.

 • prodej jednoho z předních českých výrobců elektrotechnických zařízení globálnímu průmyslovému koncernu
 • poradenství poskytované zahraničnímu fondu kapitálových investic pro růst malých a středních podniků v rámci akvizic, následného rozvoje a prodeje investic do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku
 • převzetí a restrukturalizace přední cestovní kanceláře ve střední a východní Evropě
 • akvizice, restrukturalizace a následný prodej české maloobchodní sítě jednomu z největších globálních telekomunikačních operátorů
 • realizace fúze sloučením zahrnující přecenění zanikajících společností a vlastního kapitálu nástupnické společnosti v hodnotě téměř 1 miliarda Kč

Finance pohánějí byznys, a proto je nezbytné porozumět tomu, jak fungují.

Škála nabízeného poradenství našich odborníků v oblasti financování je široká, od jednoduchých bankovních úvěrů, přes významné syndikované úvěry, nástroje zajišťující poskytnuté financování až po specifické bankovní produkty.

Naši korporátní i soukromí klienti oceňují špičkové poradenství v oblasti akvizičního financování, refinancování úvěrů, projektového financování a dalších finančních záležitostí.

Když se dostanete do úzkých, potřebujete po svém boku rozhodného a sebevědomého partnera.

V oblasti arbitráží a soudních řízení vám náš tým poskytne profesionální podporu. Před tuzemskými i zahraničními soudy jsme již zaznamenali řadu úspěchů. Kromě toho se naše právní služby zaměřují na občanské spory a správní řízení. Naši partneři jsou členy národních a mezinárodních arbitrážních komor.

 • poradenství poskytované přednímu českému obchodníkovi s cennými papíry v mezinárodním rozhodčím sporu o náhradu škody ve výši stovek milionů Kč
 • poradenství poskytované české strojírenské společnosti ve sporu o uhrazení záruky v hodnotě přesahující 0.7 miliardy Kč
 • zastupování českého státu ve sporech vyplývajících z nároků zahraničních investorů na základě dohod o ochraně investic
 • zastupování českého mobilního operátora ve dvou sporech se zbývajícími dvěma českými mobilními operátory o uhrazení náhrady škody přesahující 1 miliardu Kč vyplývající z porušení pravidel hospodářské soutěže
 • zastupování slovenské faktoringové společnosti v mezinárodní obchodní arbitráži s českou bankovní institucí o vrácení cca 40 miliard Kč

Ve znalostní ekonomice je ochrana nehmotných aktiv klíčová.

Poskytujeme poradenství v průmyslovém právu, včetně registrace a dalších souvisejících procedur při jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví. Zajišťujeme registrace ochranných známek, designu, patentová portfolia a vytváříme formy pro jejich registraci a užití v mezinárodním měřítku.

Poradenství poskytujeme rovněž v oblasti ICT, kde se zaměřujeme zejména na autorská práva (copyright), licence, softwarovou distribuci, zahrnující cloud computing a SaaS, ochranu webových domén vč. procesních záležitostí s EURid autoritou.

 • převzetí portfolia několika desítek ochranných známek pro předního světového výrobce luxusních tabákových výrobků v České republice a na Slovensku
 • návrh a implementace strategie ochrany průmyslových práv pro jednu z předních investičních skupin v České republice s významným zahraničním přesahem
 • vytvoření rozsáhlých mezinárodních licenčních struktur vzájemně propojených společností z oblasti výstavby a developmentu
 • úspěšné zastupování prominentní skupiny v oblasti stavebnictví v námitkovém řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • komplexní řešení problematiky práv duševního vlastnictví v kontextu vývoje, licenčních vztahů a uživatelských práv k softwarovým aplikacím určeným pro prostředí cloud cumputing

Ať už zakládáte novou společnost, rozšiřujete stávající či procházíte transformací, bez perfektního právního zázemí se neobejdete.

Poskytujeme poradenství ve všech korporátních záležitostech včetně holdingového práva, akcionářských struktur, smluv pro místní i zahraniční investory a strategické partnery, fúzí, divizí a squeezeoutů. Zajišťujeme komplexní služby v oblasti korporátních změn a smluvních vztahů, které dále zahrnují poradenství v přidružených právních oblastech, jakými jsou kromě dalších správní právo, pracovní právo, právo cenných papírů a právo obchodních korporací. 

 • vytvoření komplexní korporátní struktury pro významný český stavební koncern
 • navýšení základního kapitálu předního globálního telekomunikačního operátora o více než deset miliard korun
 • vytvoření holdingové struktury jedné z největších strojírenských skupin ve střední a východní Evropě
 • komplexní smluvní balíček pro přestavbu jednoho z největších průmyslových areálů v České republice
 • strukturální podpora rozsáhlých joint-venture projektů ve stavebnictví

Dramaticky se měnící odvětví s nejasným výhledem a nepředvídatelnými hráči vyžaduje značné zkušenosti.

Naše právní firma se propracovala mezi významné hráče na poli energetiky nejen v České republice, ale i v dalších zemích, kde působíme (Slovensko, Bulharsko a Rumunsko). Mezi naše klienty patří nadnárodní energetické korporace a regulační úřady, ale i soukromí investoři zaměřující se na konvenční energetiku i obnovitelné zdroje.

 • zastupování tuzemské energetické skupiny v rámci rozvoje, financování a prodeje několika fotovoltaických elektráren
 • zastupování tuzemské energetické skupiny v rámci rozvoje, financování a prodeje několika větrných elektráren (zahrnující investice 800 milionů Kč)
 • projekt přečerpávací vodní elektrárny s kapacitou 1000 MW zahrnující investice v hodnotě přesahující 25 miliard Kč
 • zastupování dodavatelů technologií v oblasti energetiky
 • zastupování významné tuzemské skupiny působící v oblasti prodeje a skladování plynu

Realitní trh má své výsostné postavení. Výstavba, vlastnictví či prodej nemovitostí mohou být velmi komplikované záležitosti a skýtají mnohá rizika. 

Proto se náš realitní tým zabývá všemi aspekty transakcí s nemovitostmi, zejména právními audity, akvizicemi, prodejem a pronájmem nemovitostí. Nabízíme rovněž efektivní řešení a služby pro developerské projekty; tj. financování, výstavba, realizace projektu, akvizice, prodeje a pronájmy prostor apod.

Dále poskytujeme poradenství v oblasti stavebního práva, což zahrnuje provedení veškerými fázemi územního a stavebního povolení, poradenství při řízení projektu, správa objektu a správa aktiv. 

 • zastupování developerů nebo investičních fondů v rámci akvizic/prodejů nákupních center v hodnotě 1 – 3 miliard Kč
 • zastupování developerů v souvislosti s rozvojem satelitních měst na předměstí Prahy v hodnotě 5 miliard Kč nebo cca 300 bytů v Pardubicích a cca 270 bytů v Mladé Boleslavi za 360 milionů Kč
 • zastupování developerů ve forwardovém prodeji připravovaných projektů
 • právní poradenství při výstavbě logistických center, residenčních komplexů, nákupních center, průmyslových zón a kancelářských budov (v souladu s podmínkami FIDIC)
 • právní poradenství při rekonstrukci bytových domů v Praze (také v historickém centru města)

Vybudování úspěšného podniku v oblasti digitalizace vyžaduje odvahu, vizi a inovativní myšlení. Nicméně pokud Vaše nápady nejsou od počátku dobře chráněny, všechno může skončit nezdarem.

Řada ICT společností spoléhá na naše právní služby v oblasti vývoje softwaru, licencování, autorských práv a další relevantní právní úpravy. Pomáháme společnostem dostat jejich produkt na trh a udržet se na něm.

Naši odborníci mají zkušenosti s poradenstvím start-up projektům, středně velkým podnikům i nadnárodním společnostem.

Pomůžeme Vám zorientovat se ve složité právní úpravě ochrany osobních údajů. Účinnost GDPR Vás nezastihne nepřipravené.

V souvislosti s novou účinností obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (GDPR) poskytujeme našim klientům odborné poradenství, které zahrnuje především následující služby:

 • komplexní audit zpracování a ochrany osobních údajů a následné vypracování tzv. „GAP analýzy“, jejímž cílem je určení, nakolik se stávající stav zpracování a ochrany osobních údajů vzdaluje od standardů GDPR
 • implementace vhodných opatření v souvislosti s výsledky auditu a závěry GAP analýzy za účelem dosažení plného souladu s požadavky GDPR, především pak úprava stávající dokumentace klienta a vypracování závazných podnikových pravidel a vnitřních směrnic upravujících procesy zpracování a ochrany osobních údajů
 • poradenství při zavádění přijatých opatření do praxe, včetně poskytnutí odborných školení pro příslušné zaměstnance nebo členy orgánů společnosti
 • poradenství týkající se přeshraničního předávání osobních údajů (jak v rámci skupiny, tak třetím stranám)

Neúspěch některých může být skvělou příležitostí pro jiné.

Nabyli jsme rozsáhlé zkušenosti s různými způsoby řešení úpadku. Naše dlouhodobá spolupráce s bankami a finančními institucemi, velkými holdingovými skupinami a středně velkými podniky nám pomohla zdokonalit schopnosti potřebné k ochraně zájmů našich klientů, ať již v postavení dlužníka nebo věřitele.

V mnoha složitých případech jsme dokázali najít správná řešení a účinnou pomoc při ochraně zájmů našich klientů. Naši odborníci zastupují klienty před soudy ve všech fázích insolvenčního řízení.

 

Naši klienti se na nás obrací s nejrůznějšími záležitostmi v rámci svých podnikatelských aktivit. Nejsme spokojeni, dokud nenajdeme to pravé řešení.

 • pracovní právo
 • ochrana hospodářské soutěže
 • církevní restituce
 • vymáhání pohledávek
 • insolvenční řízení
 • PPP projekty
 • veřejné zakázky
 • dopravní právo
 • telekomunikační právo
 • správní právo
 • ochrana spotřebitele
 • energetický sektor, včetně obnovitelných zdrojů energie

Odebírejte náš newsletter