Logo Logo

naši lidé

Náš tým dokáže vyřešit
i ty nejsložitější právní případy,
neboť jsme vždy angažovaní,

soustředění a neúnavní.

Nikdy to nevzdáváme.

partneři

Radka Konečná

Radka
Konečná

konecna@konecna-zacha.com

Radka Konečná vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu ekonomickou na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Je členem Slovenské advokátní komory a členem ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí). Hovoří českým, anglickým, německým, slovenským a ruským jazykem.

Se svým realitním týmem zastupuje řadu nadnárodních korporací a zahraničních investičních fondů při jejich investicích v ČR a na Slovensku, zejména v oblasti nemovitostí a růstového kapitálu. V poslední době pracuje především na výstavbě a následných prodejích či akvizicích obchodních center v řádech miliard korun (včetně jejich forward sale), přípravě investičních struktur do oblasti nemovitostí, vyjednávání joint-venture dohod mezi významnými hráči na nemovitostním trhu, výstavbě logistických a residenčních komplexů, včetně zajišťování title insurance, projektového financování, výstavby i dle pravidel FIDIC a všech aspektů pronájmů a dalších kroků souvisejících s ukončením projektů prodejem. Její expertiza zahrnuje mimo jiné i problematiku investic do různých průmyslových odvětví včetně automobilového a chemického průmyslu.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • projektové financování
 • fúze a akvizice

Tomáš Zacha je partnerem Konečná & Zacha a zaměřuje se na právo v oblasti financí a investic, komplexní obchodní transakce, sporovou agendu, právo duševního vlastnictví a práva ICT. Tomáš často pracuje spolu s teamy Konečná & Zacha z Bratislavy, Bukurešti, Sofie a Petrohradu na přeshraničních transakcích a akvizicích. Tomáš mluví česky a anglicky a má pasivní znalost ruštiny.

Tomáš pracoval na mnoha obchodních transakcích velkého rozsahu zahrnujících oblasti energetiky, výstavby, dopravy, důlních technologií, atd. V poslední době také poskytoval právní poradenství pro několik nových projektů zaměřených na finanční sektor, technologie, e-commerce pro tuzemské i zahraniční klienty. Tomáš rovněž zastupuje klienty Konečná & Zacha při soudních sporech a arbitrážích.

expertiza

 • obchodní právo
 • právo duševního vlastnictví
 • energetické právo / spory

Achim Jähnke vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Passau v Německu a absolvoval nástavbové studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném advokátní komorou v Mnichově a je českým i německým advokátem. Je proto paralelně zapsán i v seznamu advokátů České advokátní komory. Hovoří českým, anglickým, německým, španělským a francouzským jazykem.

Achim řídí německé oddělení kanceláře a poskytuje se svým německy hovořícím týmem z různých poboček advokátní kanceláře Konečná & Zacha poradenství především klientům z německy hovořících zemí (DACH).

Achim působí od r. 1998 jako advokát v Mnichově a v Praze. V poslední době asistoval zejména při fúzích a akvizicích a investicích do nemovitostí vč. financování. Dále poskytuje komplexní poradenství především středně velkým společnostem ve všech právních oblastech, které s sebou přináší jejich aktivity na českém trhu.

expertiza

 • korporátní právo
 • fúze a akvizice
 • právo nemovitostí
 • smluvní právo

Petko Iliev absolvoval Právnickou fakultu Univerzity v Sofii. Jakožto plně kvalifikovaný a uznaný právník vede sofijskou pobočku naší kanceláře od roku 2009. Petko začal získávat zkušenosti na konci devadesátých let v největší bulharské advokátní kanceláři, poté přešel do jedné ze společností Velké čtyřky, aby tam pracoval jako manažer právního a daňového oddělení.

Petko se specializuje zejména na právo obchodních společností (včetně společností uváděných ve veřejných seznamech společností se zaměřením na finančnictví a energetiku v Evropské unii), smlouvy a M&A právo, a to zejména se zaměřením na audity, poradenství ohledně struktur a podporu při akvizicích.

Jeho znalosti a zkušenosti v oblasti daní obchodních korporacích, DPH a celkově daňových litigací mu napomáhají k tomu, aby nahlížel na problematiku v širší perspektivě. Zabývá se zejména zahraničními investicemi do bulharského obchodu v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží, nemovitostí, léčiv, IT a medií. Podílel se na úpravě a harmonizaci bulharského práva dle požadavků práva EU v oblasti korporací a kapitálových trhů.

expertiza

 • korporace
 • závazky
 • fúze a akvizice
Andrei Constantinescu

Andrei
Constantinescu

constantinescu@konecna-zacha.com

Andrei Constantinescu vystudoval právnickou fakultu "Titu Maiorescu" na Bukurešťské univerzitě a dále získal také vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie na fakultě financí a účetnictví "Banatul" university v Temešváru. Mluví rumunsky, anglicky a italsky.

Andrei je členem Bukurešťské advokátní komory a Rumunského svazu advokátů od roku 2003. Během prvních let své kariéry se podílel na několika projektech reforem veřejné správy financovaných Evropskou unií se speciálním zaměřením na vypracování návrhů normativních aktů (zákony, nařízení a rozhodnutí vlády). Následně získal Andrei zkušenosti v oblasti M&A práva, práva obchodních korporací a práva nemovitostí tím, že poskytoval právní asistenci mezinárodním společnostem, jako například velké nadnárodní společnosti působící v oblasti klinických studií nebo přednímu developerovi obchodních center.

V posledních letech získal Andrei taktéž zkušenosti při poradenství obchodnímu prodejci, přednímu českému online prodejci oděvů a při rozsáhlé asistenci známému taiwanskému výrobci fitness vybavení se vstupem na rumunský trh. Tato asistence zahrnovala široké spektrum záležitostí, od založení příslušných korporací po vyjednávání a uzavírání obchodních smluv. Andrei taktéž pomáhá přednímu mezinárodnímu distributoru paliv a mezinárodnímu výrobci a distributorovi vína s developerskými projekty a při vymáhání pohledávek včetně litigace.

Ve svém volném čase má Andrei rád dlouhé vyjížďky na kole a tenis. Také hraje na kytaru a učí se hrát na další hudební nástroje.

expertiza

 • Obchodní právo včetně obchodněprávních závazků
 • veřejná správa
 • pracovní právo
 • litigace

senior advokáti

Adrian
Achimescu

achimescu@konecna-zacha.com

Adrian Achimescu je absolventem Právnické fakulty Bukurešťské univerzity a získal titul LLM v obchodním právu a univerzitní diplom v oblasti pojišťovacího práva v Centru obchodního práva Právnické fakulty v Montpellier ve Francii, kde bylo jeho studium podpořeno stipendiem francouzské vlády. Hovoří plynně rumunsky, francouzsky a anglicky.

Adrian je plně kvalifikovaným právníkem v rumunské Bukurešti a členem Bukurešťské advokátní komory od roku 2007. Během své kariéry pracoval Adrian většinu času v mezinárodním prostředí a pomáhal mnoha rumunským i zahraničním klientům s různými korporátními transakcemi, fúzemi a akvizicemi, jakož i se zahájením jejich obchodní činnosti v Rumunsku. Adrian taktéž v mnoha případech asistoval korporátním klientům či bankám při financování různých projektů a tvorbě zabezpečovacích balíčků.

Adrianovy odborné zkušenosti zahrnují právní poradenství velkému EU private equity fondu v souvislosti s akvizicí rumunského výrobce a distributora pitné vody; právní poradenství přední mezinárodní bance při financování projektu infrastruktury v Rumunsku v hodnotě 60 milionů EUR a přípravu kompletního zabezpečovacího balíčku v souvislosti s touto transakcí; asistenci a zastupování evropské společnosti se zaměřením na projekty vodní infrastruktury v rozhodčím řízení před ICC (Mezinárodní obchodní komora) proti rumunským veřejnoprávním institucím.

Adrianova specializace zahrnuje energetické projekty, obzvláště projekty obnovitelné energie. Adrian poskytoval právní poradenství a asistenci několika mezinárodním společnostem, které se zabývaly vytvářením, financováním, získáváním nebo správou energetických projektů v Rumunsku (fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny). Adrian má rovněž dobrou znalost pojišťovacího a evropského práva.

Ve volném čase se Adrian věnuje jízdě na motorce a na horském kole, plavání a tenisu. Také rád čte starší i novější mezinárodní literaturu.

expertiza

 • obchodní právo včetně obchodněprávních závazků
 • energetické právo
 • finanční právo
 • litigace

Jakub
Čermák

cermak@konecna-zacha.com

Jakub Čermák získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Praze. Hovoří česky a anglicky.

Jeho specializace zahrnuje právo obchodní a občanské, zaměřuje se zejména na oblast smluvního práva a nájmů prostor sloužících podnikání. Podílel se též na poskytování komplexních právních služeb významnému nájemci obchodních center a retail parků v České i Slovenské republice.

expertiza

 • obchodní právo
 • právo nemovitostí

Tomáš
Fecák

fecak@konecna-zacha.com

Tomáš Fecák získal magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorát v oboru mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval semestrální studijní pobyty na Universiteit Gent (Belgie) a University of Miami (USA). Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Tomáš je specialistou na problematiku mezinárodní ochrany investic a na související aspekty práva Evropské unie. Před zahájením činnosti v advokacii působil na Ministerstvu financí ČR, kde se podílel na sjednávání mezinárodních dohod o ochraně investic. Je autorem monografie „Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie“, která byla publikována v českém i v anglickém jazyce, a je členem České společnosti pro mezinárodní právo.

Je advokátem zapsaným u České advokátní komory a spolupracuje s pražskou kanceláří. V rámci advokátní praxe se zaměřuje především na akviziční projekty v oblasti nemovitostí, úvěrové financování a pravidelně poskytuje poradenství v otázkách veřejnoprávní regulace.

expertiza

 • evropské a mezinárodní právo
 • právo nemovitostí
 • veřejnoprávní regulace

Ľuboš
Fojtík

fojtik@konecna-zacha.com

Ľuboš Fojtík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem spolupracujícím s pražskou pobočkou kanceláře, kde vede oddělení soudních sporů a arbitráží. V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení Ľuboš zastupuje klienty jak v postavení žalobců, tak žalovaných. Ľuboš získal významné zkušenosti zejména v oblasti sporů z výstavby při zastupování developerů, institucionálních investorů (včetně bank a investičních fondů) a obcí v soudních sporech, které patřily k nejkomplexnějším v České republice.

Ľuboš se dále zaměřuje na problematiku odpovědnosti, náhrady škody, smluvních pokut, ochranu osobnosti a mezinárodní právo soukromé, včetně sporů podléhajících úmluvám CISG a CMR.

Ľuboš je rovněž zapsán jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Vedle řešení sporů získal Ľuboš v rámci své praxe rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva veřejné regulace, zejména v oblasti ochrany dat a zadávání veřejných zakázek, jakož i v jiných regulovaných oblastech a pravidelně zastupuje klienty před správními orgány a správními soudy.

Ľuboš mluví plynule česky, slovensky a anglicky a má komunikační znalost francouzštiny.

Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti práva procesního a práva mezinárodního obchodu. Nad rámec výkonu advokacie Ľuboš vyučuje na soukromé vysoké škole v Praze a je šéfredaktorem právního portálu eLAW.cz. Vedle pracovních povinností se Ľuboš rád věnuje rodině a sportu a má rád městský život a architekturu.

expertiza

 • soudní spory
 • rozhodčí řízení
 • veřejnoprávní regulace
 • mezinárodní právo soukromé

Cristina
Ionescu

ionescu@konecna-zacha.com

Cristina Ionescu absolvovala právnickou fakultu v Bukurešti, na které získala magisterský titul. Mluví plynně rumunsky a anglicky. Cristina se advokacii věnuje v rumunské Bukurešti a od roku 2016 je členem Bukurešťské advokátní komory. 

Během své praxe se Cristina věnovala především sporné agendě v oblasti civilních deliktů, občanskoprávní odpovědnosti, vykonávacího řízení a dále ochrany spotřebitele u úvěrových smluv obsahujících tzv. zneužívající klauzule. 

Expertiza Cristiny také zahrnuje koordinaci insolvenčních řízení jménem nezajištěných věřitelů včetně každodenního monitorování vývoje, vypracování stížností, odvolání a zastupování u soudů; poskytování právních služeb klientům v soudních sporech souvisejících s nezákonným vyvlastněním během komunistického režimu a s dalšími restitucemi majetku.

Cristina má zkušenosti se zakládáním společností, převody podílů, změnami sídel společností, a také se zastupováním před Živnostenským úřadem.

Mimo kancelář se Cristina věnuje společenskému tanci a dalším sportům včetně plavání, tenisu a jízdy na koni.

expertiza

 • litigace
 • insolvence
 • obchodní právo

Miroslav
Ilčin

ilcin@konecna-zacha.com

Miroslav Ilčin absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a University of Tilburg. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře, hovořící plynně česky, anglicky a slovensky.

Miroslav má zkušenosti zejména v oblastech pracovního práva, korporátního práva, fúzí a akvizic a také v oblasti financování. Kromě toho se zabývá závazkovým právem v oblasti občanského a obchodního práva.
Miroslav pracoval na několika významných projektech fúzí a akvizic, včetně financování pro přední tuzemské i zahraniční investory.

expertiza

 • pracovní právo
 • právo společností
 • obchodní právo
 • akvizice

Tomáš
Kubíček

kubicek@konecna-zacha.com

Tomáš Kubíček je členem týmu zabývajícím se soudními spory a arbitrážemi v pražské pobočce kanceláře Konečná & Zacha. Tomáš spolupracuje také s týmy práva nemovitostí a pracovního práva. Hovoří česky a anglicky.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studijní pobyt v rámci programu LLP Erasmus na nizozemské Právnické fakultě Univerzity v Leidenu. Tomáš taktéž absolvoval stáž pořádanou Městským soudem v Praze.

Tomáš se specializuje především na vedení soudních sporů. Právní poradenství poskytuje i v oblastech práva nemovitostí, pracovního práva, ochrany osobních údajů a závazkového práva. Tomáš se podílí na pro bono aktivitách naší kanceláře.

expertiza

 • Soudní spory
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo

Petya Kuzeva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity v Sofii. Jako plně kvalifikovaná bulharská advokátka se specializuje na komplexní sporovou agendu zahrnující finance, úvěrové smlouvy, dohody o zajištění, korporátní transakce, správní řízení a kontroly v oborech spojených se zvýšenou státní regulací.

Petya se zabývá převážně spory občanskými a obchodními, zastupováním před soudem a poskytováním právního poradenství klientům během soudních řízení při vymáhání soudních rozhodnutí. Právní služby poskytuje klientům v oblasti bankovnictví a financí, insolvenčních řízení, restrukturalizace, smluvních vztahů, zadávání veřejných zakázek, práva nemovitostí a korporátních záležitostí.

Petya také zastupuje klienty ve správních řízeních před orgány veřejné moci, stejně jako před správními soudy.

Má zkušenosti s vyjednáváním a vývojem kreativních strategií pro řešení problémů a hledáním řešení pro každodenní fungování korporací a jejich potřeb pro rozvoj.

expertiza

 • bankovnictví a finance
 • soudní spory
 • insolvence
 • smlouvy
 • korporátní právo

Rossen Lachev vystudoval Právnickou fakultu Univerzity v Sofii. Jako plně kvalifikovaný bulharský advokát se zaměřuje především na komplexní sporovou agendu a arbitráže týkající se financování, a to včetně cenných papírů, korporátních transakcí a správních řízeních a kontrol v oborech spojených se zvýšenou státní regulací. Úspěšně zastupuje klienty v různých právních oblastech včetně soudních sporů napříč soudními instancemi. Rovněž má rozsáhlé zkušenosti s vytvářením kreativních strategií k řešení specifických problémů, kterým dnešní společnosti a jejich výkonné orgány můžou čelit.

Rossen je odborníkem v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Zabývá se všemi insolvenčními záležitostmi, včetně insolvenčních sporů, při kterých úspěšně zastupoval jak dlužníky, tak věřitele.

Rossen Lachev pravidelně poskytuje právní asistenci klientům při výkonu soudních rozhodnutí. Rovněž si vybudoval silnou praxi v oblasti podnikových financí a s nimi souvisejícím strategickým plánováním, při němž jeho klienti oceňují zejména jeho obchodně-orientovaný přístup při uspokojování jejich potřeb.

Rossen Lachev rovněž poskytuje obecné právní poradenství jednotlivcům i společnostem, a to včetně korporátních otázek správy a řízení, joint venture, rekapitalizace, restrukturalizačních transakcí, práva cenných papírů a regulatoriky.

expertiza

 • soudní spory a arbitráže
 • insolvence
 • financování
 • korporátní právo

Lenka
Macáková

macakova@konecna-zacha.com

Lenka Macáková vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Lenka hovoří česky a anglicky.

Při své činnosti se zabývá zejména sporovou agendou, kdy poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před soudy, v arbitrážních řízeních, ale i v souvislosti s insolvenčním řízením.

Lenka nedávno radila několika klientům v insolvenčních řízeních a její zkušenosti v této oblasti zahrnují také zastupování klienta v insolvenčním řízení výrobce železničních vozů (s pohledávkami věřitelů v hodnotě tří miliard korun českých) včetně zastupování klienta ve výboru věřitelů a v souvisejících soudních sporech, včetně soudního řízení před Nejvyšším soudem České republiky a před Ústavním soudem.

Kromě uvedeného se převážně zabývá dalšími oblastmi práva souvisejícími s podnikatelskou činností, především pak právem korporátním, akvizicemi, ale i právem duševního vlastnictví.

expertiza

 • insolvence
 • soudní spory
 • právo duševního vlastnictví

Martina
Piptová

piptova@konecna-zacha.com

Martina Piptová získala magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře, hovořící plynně česky a anglicky a má komunikační znalost španělštiny.

Martina se zaměřuje především na právo nemovitostí, fúzí a akvizic a také poradenství klientům v oblastech obecné smluvní agendy, korporátního práva a práva duševního vlastnictví.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • fúze a akvizice
 • korporátní právo
 • smluvní agenda

Tomáš Riedl získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval rovněž studijní pobyt na TU Dresden - Juristische Fakultät v Německu. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky, německy a anglicky.

Jeho specializace zahrnuje právo obchodní, občanské a finanční, zaměřuje se zejména na oblast smluvního práva.

Tomáš má rovněž zkušenosti s prováděním právních auditů (due diligence) v souvislosti s nemovitostními a korporátními transakcemi.

Podílel se též na poskytování komplexních právních služeb vlastníkovi obchodních center (v provozu i ve výstavbě) v České republice, kupujícímu areálu zahrnující historické budovy v Praze nebo prodávajícímu pozemků v Praze pro účely bytové výstavby.

expertiza

 • obchodní právo
 • smluvní právo
 • občanské právo

Martina
Tatíčková

tatickova@konecna-zacha.com

Martina Tatíčková získala právní vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky a anglicky.

V rámci výkonu své praxe se Martina zabývala poskytováním právních služeb v různých oblastech občanského, obchodního a správního práva. Má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti bankovnictví a financování, nemovitostí a akvizic. Martina poskytovala právní služby a poradenství bankám a jiným finančním institucím i investorů při projektovém, akvizičním a nemovitostním financování. Martina často zastupuje naše klienty také v akvizičních projektech především v oblasti nemovitostí a průmyslu.

Klienti oceňují její přesah do různých právních odvětví, přesnost a spolehlivost, vidění věcí v souvislostech bez podceňování detailu.

expertiza

 • bankovnictví a financování
 • právo nemovitostí
 • M&A

Simon
Šufliarsky

sufliarsky@konecna-zacha.com

Simon Šufliarsky získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Je
zapsán v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory a je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Bratislavě. Hovoří slovensky, anglicky a německy.

V rámci výkonu své praxe se zaměřuje na právo akvizic, autorské právo v kontextu ICT, ochranu osobních údajů a právo zdravotnické. Podílel se na právních auditech, přípravě akviziční dokumentace a související negociací v různých odvětvích, zejména týkajících se nemovitostí a technologických společností. Simon má značné zkušenosti v oblasti korporátních restrukturalizací a také zkušenosti s procesem získávání povolení na poskytování investičních služeb pro obchodníky s cennými papíry. Simon taktéž připravoval postupy v souvislosti s AML (Anti-Money Laundering) regulací.

Klienti oceňují jeho individuální přístup, smysl pro detail a spolehlivost.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • fúze a akvizice
 • ICT právo

Mikhail Tikhonov absolvoval Právnickou fakultu státní univerzity Kemerovo. Mikhail je zapsán v seznamu advokátů Advokátní komory v St. Petersburgu a spolupracujícím advokátem kanceláře firmy Konečná & Zacha v St. Petersburgu. Hovoří anglicky a hebrejsky. 

Dříve pracoval u mezinárodní právnické firmy a působil jako právní zástupce představenstva 10. největší společnosti zabývající se těžbou uhlí. Má zkušenosti se sporovou agendou i s právem nemovitostí, smluvním právem a problematikou korporátního vedení.

expertiza

 • sporová agenda
 • korporátní právo
 • právo nemovitostí

 Nora Fičurová graduated from the Charles University in Prague. During her studies she also attended for two semesters at the University of Turku (Finland) under the Erasmus+ program, focusing mainly on international and European intellectual property law. She is an Attorney at law cooperating with the Prague branch office, registered in the Register of Attorneys of the Czech Bar Association. Nora speaks fluently Czech and English and has communication knowledge of German and Bulgarian. 

Nora focuses primarily on real estate and corporate law, including in particular legal due diligence in connection to real estate and corporate transactions. In addition, she has also participated in providing complex legal services to owners of retail centers and office buildings (both in operation and under construction) in the Czech Republic. Last but not least, Nora has also comprehensive knowledge in the field of data protection legislation. 

expertiza

of counsel

Hana Ferklová se zaměřuje na oblast ICT a s tím související komplexní smluvní agendu, projektové financování a právo duševního vlastnictví. Hana se rovněž věnuje oblasti poskytování služeb elektronických komunikací a výstavby a údržby sítí elektronických komunikací. 

V této souvislosti se věnuje regulatorní a smluvní agendě pro klienty poskytující služby elektronických komunikací či výstavby a údržby sítí a poskytuje právní služby klientům, kteří se účastní výběrových řízení, včetně výběrových řízení ČTÚ za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací. Ve shora uvedených oblastech Hana za dobu své praxe posktyla právní služby v řadě komplexních projektů tuzemských i zahraničních klientů.  

expertiza

 • právo IT
 • právo elektronických komunikací

Vitaliy Nosa získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a je advokátem zapsaným ve Slovenské a Ukrajinské advokátní komoře. Jako partner společnosti Konečná & Zacha je Vitaliy zodpovědný za chod kanceláře na Slovensku. 

Ve své praxi se Vitaliy zaměřuje na přeshraniční transakce s důrazem na akvizice a vstup na trh. Dále se zaměřuje na oblast vytváření na míru připravených modelů pro mezinárodní financování a repatriaci zisku. Jako člen energetického týmu Konečná & Zacha poskytuje Vitaliy poradenství soukromým i institucionálním klientům o všech aspektech výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energií. Vitaliy hovoří anglicky, slovensky a ukrajinsky.

expertiza

 • obchodní právo
 • mezinárodní investiční právo
 • energetické právo

Simona
Karakaš

karakas@konecna-zacha.com

Simona je rumunská právnička, která vystudovala Právnickou fakultu Univerzity v Bukurešti a získala titul LLM v oboru Mezinárodní obchodní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Vystudovala také TMC Asser Instituut v Haagu. Simona má rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátního práva, práva nemovitostí, fúzí a akvizic a také v právu mezinárodních finančních transakcí.

Během prvních let její kariéry intenzivně pracovala na přeshraničních finančních transakcích. Asistovala několika globálním bankám v souvislosti se syndikovanými půjčkami a komplexními bezpečnostními balíčky. Následně získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátu, fúzí a akvizic, práva nemovitostí a soukromých kapitálových fondů. Poskytovala poradenství významným investičním fondům v rámci nemovitostních transakcí včetně akvizice několika velkých kancelářských budov v Bukurešti. Radila také klientům při akvizici těch nejlepších hráčů v různých průmyslových odvětvích, jako jsou např. leasingové společnosti, mezinárodní poskytovatel zdravotních služeb, úvěrová instituce, IT a telekomunikační společnosti, výrobce barev a regionální výrobce a distributor vody. V nedávné době Simona zpracovala detailní analytická hodnocení řady komerčně a finančně právních sektorů se zaměřením na zabezpečené transakce a factoring ve všech zemích, kde působí Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Cílem těchto srovnávacích studií bylo identifikovat jurisdikce, které by benefitovaly z právní reformy v těchto sektorech.

Simona je rumunským rodilým mluvčím, mluví plynně anglicky a chorvatsky. Na pracovní úrovni se dokáže dorozumívat také francouzsky. Po celou dobu své kariéry udržovala stálý zájem a zúčastnila se řady kurzů v oblasti životního, korporátního a manažerského koučování a je kvalifikovaným praktikem NLP.

expertiza

 • fúze a akvizice
 • financování
 • smluvní právo
 • právo nemovitostí

dále team advokátních koncipientů & back-office

Odebírejte náš newsletter