Logo Logo

články

Změny v zákoně o advokacii

Vzhledem k tomu, že mnohé ze změn zavedené Novelou mají relevanci jenom ve vztahu k interním záležitostem v advokacii, blíže se v tomto článku...

Odebírejte náš newsletter