Logo Logo

Změny v platebních službách

Ministerstvo financí SR vypracovalo návrh zákona, kterým se ve výrazné míře mění a doplňuje zákon č. 492/2009 Z.z. o platebních službách (dále jen „novela“). Cílem této novely je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 z 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu.
Navrhované změny doplňují harmonizovaný rámec pro poskytování platebních služeb, přičemž například zavádí legislativní úpravu poskytování platebních iniciačních služeb a služeb informování o platebním účtu.

Platební iniciační služby je možné ve zkratce popsat jako služby, které probíhají mezi obchodníkem a bankou kupujícího a umožňují levné a efektivní elektronické platby bez použití kreditní karty. Služby informování o platebním účtu můžeme charakterizovat jako služby spočívající v poskytování konsolidovaných informací o jednom nebo více platebních účtech, které jsou přístupné online, prostřednictvím internetu a které má uživatel platebních služeb vedené u jiného nebo více poskytovatelích platebních služeb. Doplněné ustanovení přímo definují práva a povinnosti poskytovatelů takových platebních služeb.

Novela zároveň upřesňuje pravidla silné autentifikace, například pokud plátce přistupuje ke svému platebnímu účtu online (internet banking nebo mobilní aplikace) anebo prostřednictvím technického zařízení (hlasová služba) anebo v souvislosti s elektronickou platební operací na dálku, kde by měl tvořit součást této autentifikace tzv. dynamic linking. Silná autentifikace by tak byla propojena jak s konkrétní sumou, tak s konkrétním příjemcem platební operace.

V souvislosti se subjekty na trhu platebních služeb novela zavádí další opatření a povinnosti pro banky, pobočky zahraničních bank, platební instituce, instituce elektronických peněz i agentů platebních služeb, a to například prostřednictvím specifických požadavků na přístupové pravidla platebních systémů pro poskytovatele platebních služeb.

Novela je aktuálně v legislativním procesu, no její účinnost je navrhnutá v návaznosti na transpoziční termín zmíněné směrnice i na předpokládanou délku legislativního procesu na 13. leden 2018.

V případě bližších informací a dopadů této novely ba plánované transakce neváhejte kontaktovat JUDr. Michala Hulenu a Mgr. Vladimíra Kordoše, LL.M., partnery bratislavské kanceláře Konečná & Zacha.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter