Logo Logo

Záruční program COVID III

  1. května 2020

Dne 18. 5. 2020 schválila Vláda České republiky záruční program pro podnikatele zasažené koronavirem „COVID III“. Na tento program je vyčleněno 150 miliard Kč, Českomoravská záruční a rozvojová banka (se kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu na tomto programu spolupracuje) tak bude dle tiskových zpráv moci ručit za úvěry až do celkové výše 500 miliard Kč.

Záruční program je určen podnikatelům, kteří mají maximálně 500 zaměstnanců. Záruka bude poskytována do výše až 90 % jistiny úvěru pro podnikatele s maximální počtem 250 zaměstnanců, přičemž podnikatelé s více jak 250 zaměstnanci budou moci dosáhnout na záruku až do výše 80 % jistiny úvěru. Maximální výše jistiny úvěru obecně nesmí přesáhnout 50 milionů Kč, zároveň je však výše jistiny omezena na 25 % celkového obratu podnikatele za rok 2019 nebo dvojnásobek ročních mzdových nákladů podnikatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i nákladů na zaměstnance, kteří pro závod pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů). 

 

Délka trvání ručení dle programu je maximálně 3 roky, přičemž v případě plnění z titulu ručení povinnost úvěrovaného plnit dluh nezaniká a úvěrovaný bude muset částku, která za něj byla uhrazena z titulu ručení uhradit přímo Českomoravské záruční a rozvojová bance.

 

Právnické osoby budou po dobu platnosti smlouvy o úvěru mimo jiné povinny udělit souhlas zveřejněním jejich skutečného majitele.

 

Oproti dřívějším programům Českomoravské záruční a rozvojové banky na pomoc proti dopadům koronaviru se do programu budou přihlašovat samotné komerční banky a nikoliv úvěrovaní, podnikatelé tak budou jednat pouze se svou úvěrující bankou. Dle informací dostupných na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky mohou podnikatelé zahájit jednání se svou bankou již nyní.

 

Více podrobností o programu COVID III lze najít na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky ZDE, přičemž výzva určená bankám je dostupná ZDE.

Odebírejte náš newsletter