Logo Logo

Vybraná ustanovení novely obchodního zákoníku - 2. část

3. Možnost vzdát se nároku na náhradu škody

Dle ust. § 368 odst. 1 ObchZ ve znění do 31. 12. 2011 nebylo možno vzdát se nárokuna náhradu škody dříve, než došlo k porušení povinnosti, z něhož mohla škoda vzniknout, resp. přinejmenším toto ustanovení vzbuzovalo mezi praktiky i akademickou obcí značnou nejistotu. To již od 1. 1. 2012 neplatí a nově je možno za pomoci vhodné smluvní formulace omezit či vzdát se nárokuna náhradu škody i před porušením povinnosti, z něhož škoda vznikne. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případ, kdy by škoda byla způsobena úmyslně. Nárokuna náhradu škody způsobené úmyslně se předem nelze vzdát ani jej omezit.

4. Změny v právní úpravě obchodního rejstříku

Právní úprava obchodního rejstříku (díle jen „OR“) obsažená v ObchZ doznala celé řady změn. Nejpodstatnější však je, že nyní již se do sbírky listin neukládají podpisové vzory a rodná čísla nebudou uváděna na výpisu z OR (ovšem budou-li uvedena na listinách, které se zakládají do sbírky listin, budou tyto listiny zveřejněny i s rodnými čísly – stejně tak zůstává nedotčena i povinnost zapsat rodná čísla do OR).

5. Založení akciové společnosti jedinou fyzickou osobou

Od 1.1.2012 již při zakládání akciové společnosti není stanovena podmínka, že společnost může být založena jedním zakladatelem pouze, pokud je tento zakladatel právnickou osobou. Nově tedy může akciovou společnost založit i jedna fyzická osoba.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter