Logo Logo

Veřejná konzultace v návaznosti na Koncepci rozvoje kapitálového trhu

Ministerstvo financí České republiky spustilo veřejnou konzultaci k plánovaným legislativním opatřením souvisejícím s Koncepcí rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023.

Konzultační materiál se věnuje celé řadě otázek, z nichž si dovolujeme upozornit zejména na následující:

  • Zavedení nové právní formy tzv. jednodušší akciové společnosti;
  • Regulace crowdfundingových platforem nabízejících dluhopisy ohledem na ochranu investorů;
  • Sebecertifikace investorů (business angels) a související osvobození od omezení ohledně přijímání investičních nabídek;
  • Zavedení možnosti akciových společností a komanditních společností na investiční listy vytvářet podfondy;
  • Zachování časového testu pro osvobození od daně z příjmů při přechodu mezi podfondy SICAVu;
  • Podpora obchodování s korporátními dluhopisy;
  • Svěřenské fondy jako investiční fondy a nutnost totožnosti osoby investora a obmyšleného.

Připomínky lze Ministerstvu financí zasílat do 16. září 2019.

Další vývoj diskuze, stejně jako případných legislativních změn, pro Vás budeme sledovat.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter