Logo Logo

Program COVID Praha

Již dříve jsme Vás informovali o záručním Programu COVID II, který má za cíl pomoci podnikatelům v boji proti negativním dopadům omezení spojených s pandemií COVID-19. Program COVID II není určen pro pražské podnikatele, nicméně právě pro pražské podnikatele byl ve spolupráci hl. m. Prahy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské rozvojové a záruční banky připraven Program COVID Praha.

Pražští zastupitelé dnes schválili výzvu k podání žádosti o zařazení do Programu COVID Praha, který má být koncipován obdobně jako záruční Program COVID II. Výzva bude vyhlášena dne 20. dubna 2020 a Českomoravská záruční a rozvojová banka bude od 21. dubna 2020, 8:00 hod. přijímat žádosti pražských podnikatelů. Program COVID Praha je určen pro střední a malé podnikatele, jejichž sídlo se nachází na území hlavního města Prahy, a kteří jsou zároveň negativně ovlivněni opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. Program je určen pro financování nákladů na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a pořízení drobného majetku.

Pro úspěšné podání žádosti bude nutné předložit společně s žádostí a plánem projektu, na který má být úvěr čerpán, mimo jiné též potvrzení spolupracující banky o příslibu poskytnutí úvěru, případně potvrzení o poskytnutí nebo čerpání úvěru.

Na Program COVID Praha je vyčleněno 600 milionů Kč, lze tedy předpokládat, že kapacita programu bude velmi rychle naplněna. I s ohledem na výše uvedené Vám tedy doporučujeme obrátit se na svého bankéře, pokud jste tak doposud neučinili, s žádostí o sjednání úvěru pro účely zařazení do Programu COVID Praha.

V případě úspěšně přijaté přihlášky budou moci podnikatelé získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky záruku až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru při výši zaručovaného úvěru až do výše 15 milionů Kč, finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milionu Kč. Délka trvání ručení je maximálně 3 roky.

Více podrobností lze najít na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky ZDE, případně na stránkách hl. m. Prahy ZDE.

Odebírejte náš newsletter