Logo Logo

Prodloužení termínů pro splnění povinností dle zákona o realitním zprostředkování

Již dříve jsme Vás informovali o důležitých datech pro splnění povinností dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen jako „Zákon o realitním zprostředkování“) ZDE. Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 se však datum pro splnění některých povinností posunulo, a proto bychom Vás rádi touto cestou informovali o případných změnách.

 1)     Podnikatel, který přede dnem nabytí účinnosti Zákona o realitním zprostředkování poskytoval realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné, měl dle původního znění § 25 odst. 1 Zákona o realitním zprostředkování povinnost do 3. září 2020 zapsat živnost ohlašovací vázanou „Realitní zprostředkování“. Novelizací tohoto ustanovení v souvislosti s COVID-19, která byla provedena zákonem č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů, bylo nové nejzazší datum pro splnění této povinnosti stanoveno k 3. březnu 2021;

 2)     Stále však platí, že je podnikatel povinen zajistit výkon realitního zprostředkování pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy č. 5 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Tato povinnost musí být splněna do 3. března 2022, tj. do 2 let od účinnosti Zákona o realitním zprostředkování;

 3)     Dle § 7 Zákona o realitním zprostředkování byl podnikatel povinen být do 3. května 2020 pojištěn pro případ škody způsobené jeho činností a předmětnou pojistnou smlouvu musel předložit Ministerstvu pro místní rozvoj do 10 dní od jejího uzavření. Během první vlny onemocnění COVID-19 nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj jednostranně prohlásilo, že bude tolerovat uzavření pojistné smlouvy s pozdějším datem a nebude uplatňovat sankce. Původně byla toleranční doba Ministerstvem pro místní rozvoj stanovena do 22. června 2020, následně pak ještě prodloužena do 14. 7. 2020. Pokud tedy pojistnou smlouvu dle § 7 Zákona o realitním zprostředkování ještě nemáte uzavřenou, doporučujeme tuto povinnost splnit v co nejdříve.

Odebírejte náš newsletter