Logo Logo

Placení náhrad od prvního dne nemoci

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 31. října 2018 ve třetím čtení poslanecký návrh novely zákoníku práce,[1] kterým má dojít ke zrušení tzv. karenční doby.

Karenční dobou se rozumí první tři dny dočasné pracovní neschopnosti (nejvýše však prvních dvacet čtyři neodpracovaných hodin z rozvržených směn), za které dle současné právní úpravy[2] zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. V případě dokončení legislativního procesu u uvedené novely zákoníku práce budou zaměstnavatelé povinni vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu již od prvního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Výše této náhrady je zákonem určena na 60 % průměrného výdělku zaměstnance.[3]

Na náhradu mzdy od zaměstnavatele má aktuálně zaměstnanec nárok pouze po dobu prvních čtrnácti dní pracovní neschopnosti (vyjma již zmíněné karenční doby), při delším trvání pracovní neschopnosti vzniká zaměstnanci nárok na nemocenské na základě jeho účasti v systému nemocenského pojištění.[4]

Výše uvedená plánovaná změna se přitom netýká jen zaměstnanců ve smyslu zákoníku práce, ale rovněž uvolněných členů zastupitelstev obcí a krajů, příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků či státních zaměstnanců dle zákona o státní službě.[5]

Jako kompenzaci za zvýšení nákladů na straně zaměstnavatelů se zároveň navrhuje snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení, které je povinen hradit zaměstnavatel,[6] a to z dosavadních 25 % z vyměřovacího základu na 24,8 % (z toho z 2,3 % na 2,1 % na nemocenské pojištění).

Dle současného znění návrhu by měla předmětná novela vejít v účinnost dne 1. července 2019.

Další vývoj legislativního procesu budeme sledovat, návrh aktuálně směřuje do Senátu Parlamentu České republiky.

[1] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[3] § 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 26 odst. 1 zákona č. 187/2007 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

[5] Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

[6] § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter