Logo Logo

Obrana proti souhlasům vydaným stavebním úřadem podle stavebního zákona

V průběhu loňského roku došlo prostřednictvím usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2019, čj. 1 As 436/2017-43, ke změně pohledu správních soudů na možnost přezkumu souhlasů vydávaných stavebními úřady podle stavebního zákona. Jedná se např. o územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, souhlas se změnou v užívání stavby a kolaudační souhlas.

Nejvyšší správní soud nově dovodil,[1] že příslušné souhlasy mají povahu rozhodnutí správních orgánů. Obranou proti nezákonným souhlasům je proto nově žaloba proti rozhodnutí správního orgánu[2] s tím, že správní soud bude moci nezákonný souhlas zrušit a věc vrátit správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Doposud platilo, že se příslušné souhlasy za správní rozhodnutí nepovažovaly a obranou proti nezákonným souhlasům byla „zásahová“ žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správních orgánů.[3] Na základě takové žaloby však mohl správní soud „pouze“ správnímu orgánu zakázat z tohoto nezákonného souhlasu vycházet v jeho další úřední činnosti, případně mu uložit, bylo-li to možné, obnovení stavu před nezákonným zásahem. Takový postup byl však často neefektivní, a to i s ohledem na dlouho trvající soudní řízení.

Z praktického pohledu bude zapotřebí u doposud probíhajících soudních řízení ze strany žalobců změnit žalobu tak, aby odpovídala žalobě na proti rozhodnutí správního orgánu (soudy by měly žalobce vyrozumívat o změně judikaturního pohledu z úřední povinnosti). Zároveň se podstatně prodlužuje lhůta k podání žaloby, u zásahové žaloby je subjektivní lhůta dvouměsíční, objektivní dvouroční. U žaloby proti rozhodnutí správního orgánu však není stanovena žádná objektivní lhůta, k podání žaloby tak bude moci v některých případech dojít i déle než za dva roky od vydání souhlasu.

Vzhledem k připravovanému novému stavebnímu zákonu[4] je budoucnost souhlasů podle stavebního zákona nejistá a to z důvodu, že z věcného záměru i z paragrafového znění vyplývá zavedení jednotného správního rozhodnutí směřujícího k vydání jediného rozhodnutí o povolení stavby. Toto rozhodnutí by mělo nahradit dosavadní územní souhlas, ohlašování dle stávající zákonné úpravy stavebního zákona, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a společný územní souhlas. Zda, případně v jaké podobě, bude nový stavební zákon přijat, si musíme zatím počkat.

   

[1] Rozhodnutí bylo publikováno ve sbírce č. 11/2019 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 3931/2019.

[2] Podle § 65 soudního řádu správního.

[3] Podle § 82 soudního řádu správního.

[4] Stručně jsme o něm informovali zde.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter