Logo Logo

Návrh zákona o odkladu úvěrů schválen Poslaneckou sněmovnou

Dne 7. dubna 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. O vládním návrhu zákona jsme Vás informovali v příspěvku, který naleznete ZDE.

V rámci schválených pozměňovacích návrhů došlo k rozšíření aplikace zákona i na úvěry, u kterých je úrokové riziko zajištěno termínovanou operací (hedging), i u těchto úvěru tedy bude možné využít možnosti odkladu splátek.

Dále došlo k úpravě § 5 návrhu zákona. Dle § 5 odst. 4 se pro právnické osoby úrok za dobu trvání ochranné doby neúročí a je splatný během ochranné doby v čase, který byl sjednán. Schválení znění je zavádějící, protože úrok se dle něj musí platit, a tedy zřejmě není, jak tento úrok dále úročit. Navíc § 9, který nebyl pozměněn, řeší úroky z prodlení (jakožto platby sjednané pro případ prodlení úvěrovaného) a to tak, že i nadále vylučuje právnické osoby z výhodnějšího režimu, kdy by se neuplatnily úroky z prodlení.

Dikce úpravy v důsledku tohoto pozměňovacího návrhu je tedy nešťastná, což souvisí i s důvodem, pro který byl pozměňovací návrh činěn: pozměňovací návrh se zřejmě měl týkat jen fyzických osob.

Jakkoliv se dá ze stávajícího textu dovodit, že úroky za toto období by neměly podléhat dalšímu úročení ani u právnických osob, s ohledem na zjevný rozpor s § 9 lze v tomto směru spíše očekávat další legislativní úpravu. Lze se spíše obávat vývoje negativním směrem pro  právnické osoby s přihlédnutím k tomu, že tento pozměňovací návrh byl strukturován ve prospěch osob fyzických.

Krom výše uvedeného dává návrh zákona možnost využít opt-in do zákonného režimu v případě, že si úvěrovaný sjednal odklad času plnění dluhu s úvěrujícím v souvislosti s dopady pandemií COVID-19 a tento zákonný režim je pro úvěrovaného výhodnější než předešlá dohoda.

Návrh zákona ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou naleznete zde. Senát by měl návrh projednat dne 9. 4. 2020.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Odebírejte náš newsletter