Logo Logo

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie - autor Tomáš Fecák

Náš kolega Tomáš Fecák v nedávné době ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer vydal monografii na téma Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Vztah mezinárodních dohod o ochraně investic a práva EU se v poslední době stal předmětem zvýšené pozornosti. Aktuálnost tématu dokládají například diskuse probíhající na úrovni Evropské unie v návaznosti na přesun vnější pravomoci v oblasti zahraničních investic z členských států na Evropskou unii na základě Lisabonské smlouvy, zejména ohledně záměru zahrnout mechanizmus řešení sporů mezi investorem a státem do Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi EU a USA, nebo několik tzv. intraunijních investičních arbitráží vedených v poslední době zahraničními investory proti státům střední a východní Evropy (včetně České republiky, Slovenska či Rumunska), v nichž byl právě vztah mezinárodních dohod o ochraně investic a práva EU jednou z otázek klíčových pro výsledek sporu.

Tomášova kniha přináší komplexní a zároveň podrobný rozbor různých aspektů tohoto komplikovaného a mnohovrstvého vztahu a může být užitečným zdrojem informací nejen pro akademické specialisty na mezinárodní právo a právo EU či studenty, ale i pro právní praktiky a investory, kteří se s rozebíranými otázkami setkávají v praxi. O její vysoké úrovni svědčí pozitivní hodnocení recenzenta doc. Vladimíra Balaše (plný texte recenze je dostupný zde). V současnosti je připravována anglická verze knihy, která by měla být vydána v průběhu roku 2016. Tomášovi k jeho úspěchu gratulujeme!

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter