Logo Logo

Magazín Právo & Byznys

Naše kancelář byla požádána o vyjádření k aktuálním právním otázkám týkajících se církevních restitucí a rekodifikace soukromého práva pro magazín Právo & Byznys. K jednotlivým záležitostem se vyjádřili naši experti v daných odvětvích Mgr. Ľuboš Fojtík, který se zaměřil na oblast církevních restitucí a JUDr. Radka Konečná, která se věnovala otázce odpovědnosti statutárních orgánů a také možného střetu zájmů člena orgánu společnosti se zájmem společnosti samotné. Oba články naleznete v archivu Mladé fronty na následujícím odkazu http://file.mf.cz/751/3-17-24-E15-2002.pdf Článek Ľuboše Fojtíka na straně 2 a článek Radky Konečné na straně 4.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter