Logo Logo

GDPR - Guidelines ke kamerovým systémům

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „Sbor“) vydal v červenci letošního roku Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím video zařízení (dále jen „Pokyny“).[1] Pokyny vysvětlují a konkretizují požadavky na ochranu osobních údajů v oblasti kamerových systémů, které ukládá Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (dále jen „Nařízení GDPR“).

Neoficiální překlad[2] Pokynů zajistil Úřad pro ochranu osobních údajů. V tomto okamžiku jsou k dispozici pouze Pokyny ve verzi pro veřejnou konzultaci, ke které bylo možné zasílat Sboru případné připomínky. Finální podobu pokynů proto ještě očekáváme, nicméně v tuto chvíli Vám přinášíme úvodní rámcový přehled.

V samotném úvodu se Pokyny věnují rozsahu působnosti Nařízení GDPR v oblasti kamerových systémů. Dále přibližují, za jakých okolností je zpracovávání kamerových záznamů zákonné a za jakých nikoliv. Za další konkretizují udělování souhlasů se zpracováním v případě monitorování (například v pracovním prostředí). Pokyny se rovněž ve vztahu ke kamerovým záznamům věnují kategorizaci zpracovávaných osobních údajů a s ní spojenými hodnotícími kritérii.

Poměrně široce Sbor zaměřil svoji pozornost na práva subjektů údajů a povinnosti odpovědných subjektů. V rámci této části Pokyny popisují technické nároky na kamerové systémy, lhůty pro uchovávání a výmaz záznamů či osobních údajů, informační povinnost, nároky na bezpečnost a další. Závěr je věnován povinnosti odpovědných subjektů posuzovat vliv na ochranu osobních údajů. Je dobré také zmínit, že Pokyny jsou hojně doplňovány praktickými příklady.

Další vývoj pro Vás budeme sledovat.

[1] Dostupné na zde.

[2] Dostupný na zde.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter