Logo Logo

Cla na dovoz solárních zařízení

Od 5. března 2013 musí být všechny čínské fotovoltaické moduly a jejich hlavní komponenty dovážené do EU registrovány u vnitrostátních celních orgánů. Toto předběžné opatření je zavedeno s cílem umožnit s účinností od 5. března zavedení cel na tyto dovozy, a to i přesto, že EU dosud nemá konečný souhlas Světové obchodní organizace.

Výše anti-dumpingového dovozního cla, které má EU v úmyslu uvalit, činí 47%. Evropská komise uvádí, že Čína nekale dotuje své výrobce solárních zařízení a dostává tak evropské výrobce do nevýhody.

Ne všichni evropští výrobci však politiku EU podporují. Někteří tvrdí, že tato ochranná opatření jsou jedovatá a jen v Německu mohou ve středně velkých podnicích ohrozit okolo 70 tisíc pracovních míst.

Oficiální šetření dumpingového chování Evropskou komisí trvalo pouze 9 měsíců z 15 možných. Vezme-li však Evropská komise do úvahy jasné důkazy o poškozování společností napříč Evropou, zavedení dovozních cel je vysoce pravděpodobné.

Evropská komise musí do 6. června stanovit, zda by prozatímní antidumpingová cla měla být aplikována na krystalické křemíkové fotovoltaické produkty. Konečné rozhodnutí však nebude učiněno před koncem roku. Nicméně, pokud budou cla nakonec uvalena, mohla by je Světová obchodní organizace (WTO) posvětit retroaktivně k 5. březnu.
V této fázi je pro všechny dovozce rozhodující vyhovět požadavkům registrační povinnosti u jejich vnitrostátních celních orgánů. Úplné znění příslušného nařízení EU je k nalezení na následujícím odkazu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0002:0005:EN:PDF
V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby bližších podrobností ohledně problematiky dovozu fotovoltaických zařízení do EU kontaktujte prosím pana Tomáše Zachu, partnera a vedoucího týmu energetiky v Konečná & Zacha.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter