Logo Logo

Změny v podmínkách pro činnost subjektů poskytujících platební služby na základě oprávnění ČNB

Dne 13. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“), který nahradil zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Mění se mimo jiné dosavadní oprávnění poskytovatelů platebních služeb, které bylo uděleno na základě předchozího zákona o platebním styku. Nově se pro činnost těchto subjektů uděluje povolení k činnosti.

Tato změna se týká následujících subjektů:

  • Platební instituce
  • Instituce elektronických peněz
  • Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu
  • Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu

Subjekty, které spadají do výše uvedených kategorií a dosud svou činnost vykonávaly v souladu s předchozím zákonem o platebním styku, mohou činnost vykonávat po přechodnou dobu v dosavadním režimu. Pro platební instituce a instituce elektronických peněz má tato doba délku 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZPS, pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a pro vydavatele elektronických peněz malého rozsahu má délku 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZPS.

Po výše stanovenou dobu postupují subjekty v režimu předchozího zákona o platebním styku. Po uplynutí této doby se dosavadní oprávnění považuje za povolení k činnosti podle ZPS. Poskytovatelé nemají povinnost podávat žádost o udělení příslušného povolení k činnosti dle ZPS, místo toho ale musí doložit, že splňují podmínky pro udělení příslušného povolení, a to do 13. 4. 2018 v případě platebních institucí a institucí elektronických peněz a do 13. 10. 2018 v případě poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

Pokud nedojde ze strany subjektu k doložení podmínek pro udělení příslušného povolení ve stanovené lhůtě, je ČNB povinna poskytovateli oprávnění k činnosti odejmout. K zahájení řízení o odnětí oprávnění dojde i tehdy, kdy nebude doložení podmínek úplné.

Jelikož ČNB bude vycházet z předpokladu, že poskytovatelé výše uvedených služeb podmínky stanovené předchozím zákonem o platebním styku splňovali a nadále splňují, bude předmětem ověření ČNB pouze to, zda poskytovatel splňuje podmínky udělení povolení, které podle dosavadní právní úpravy neplatily.

Podrobněji o této změně informovala ČNB ve svém upozornění, které je dostupné zde.

O dalších změnách, které přinesl nový zákon o platebním styku, jsme informovali zde

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter