Logo Logo

Zánik funkce statutárního ředitele

Zánik funkce statutárního ředitele

Od 1. ledna 2021 došlo v důsledku nabytí účinnosti novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), k významně změně v rámci uspořádání akciových společností s monistickým systémem. Novela totiž zcela zrušila funkci statutárního ředitele a počítá již pouze s jediným povinně zřizovaným voleným orgánem monistické akciové společnosti, a to správní radou.

Novela ZOK neposkytla akciovým společnostem s monistickou strukturou žádnou přechodnou lhůtu k přizpůsobení nové právní úpravě, a tudíž došlo dne 31. prosince 2020 ze zákona k zániku funkce statutárního ředitele. Tato skutečnost se již promítla i v obchodním rejstříku, neboť všichni statutární ředitelé byli automaticky z obchodního rejstříku vymazáni. Správní rada je tak od 1. ledna 2021 současně statutárním i kontrolním orgánem akciové společnosti s monistickým systémem. Pokud má akciová společnost vícečlennou správní radu a není ve stanovách upraveno jinak, zastupuje takovou společnost každý člen správní rady samostatně. Tyto důsledky nové právní úpravy budou jistě pro mnoho společností nevyhovující.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme provést revizi stanov akciových společností s monistickým systémem a jejich přizpůsobení nové právní úpravě. Rovněž by mělo dojít k revizi smluv o výkonu funkce uzavřených před novelou. Nejpozději do 1. července 2021 je pak vzhledem k přechodným ustanovením novely nutné zapsat způsob jednání členů správní rady do obchodního rejstříku.

 

Odebírejte náš newsletter