Logo Logo

Vybraná ustanovení novely obchodního zákoníku

Novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), která vstoupila v účinnost dnem 1. 1. 2012, přináší do obchodního práva v České republice některé podstatné změny. Přinášíme výčet těch nejzásadnějších, a to zejména umožnění smluvní limitace náhrady škody, změny v zakládání obchodních společností či ustanovení § 196a.

Celý článek na http://www.elaw.cz/cs/obchodni-pravo/621-vybrana-ustanoveni-novely-obchodniho-zakoniku.html

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter