Logo Logo

Ústavní soud zrušil tzv. druhou restituční tečku

Ústavní soud ve svém nálezu, ze dne 19. června 2018, rozhodl ve prospěch návrhu, který chrání účastníky všech dosud neuzavřených restitučních správních řízení. Plénum Ústavního soudu jednalo o tzv. druhé restituční tečce, což je soubor zákonných ustanovení, která měla urychlit proces vypořádání otevřených restitučních nároků. Tato právní úprava v zásadě spočívala v legitimizaci mechanismu, který dle názoru Ústavního soudu vytváří rozdílné podmínky pro restituenty, u kterých se dosud nepodařilo uzavřít správní řízení, oproti těm, u kterých proběhlo navrácení pozemku, nebo kompenzace přidělením pozemku státního, již v minulosti. Původním záměrem vlády a Státního pozemkového úřadu bylo přestat řešit restituční nároky naturálně a místo toho přistoupit k výhradní formě peněžité náhrady. Tím by však došlo k rozdělení práv restituentů, v rámci jinak srovnatelné skupiny oprávněných osob, což Ústavní soud shledal jako nezákonné.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter