Logo Logo

Rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích z dílny Ministerstva spravedlnosti České republiky

Dne 9. března 2018 skončila lhůta k podávání připomínek v rámci připomínkového řízení k rozsáhlé novele zákona o obchodních korporacích.[1] Návrh znění novely, jejíž textové znění čítá 165 stran, vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Od účinnosti zákona o obchodních korporacích při tom uplynuly v lednu letošního roku čtyři roky.

Autoři předkládané novely uvádí v důvodové zprávě mj. následující nedostatky současné právní úpravy, kterými obhajují takto rozsáhlou novelu:

  • nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona;
  • nadbytečná regulatorní zátěž pro podnikatele;
  • nedostatečná transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev;
  • nepřehledná a nejasná úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti;
  • neefektivní vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku a řešení problémů s tzv. neaktivními společnostmi;
  • nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie;
  • mezery v ochraně práv společníků, zvláště menšinových, a třetích osob; a
  • množství legislativně-technických či terminologických chyb a duplicitní či jinak nadbytečná ustanovení.

O tom, že by tato novela přinesla zásadní změny a že by se jednalo v mnoha případech o změny kontroverzní, svědčí mj. výsledek připomínkového řízení. Textové znění vypořádání připomínek má totiž 214 stran, jelikož byly podány stovky připomínek.

Kompletní znění novely a další informace jsou dostupné zde.

[1] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

zpět na článek