Logo Logo

Návrh zákona o odkladu plateb nájemného schválen Poslaneckou sněmovnou

Dne 8. dubna 2020 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k podnikání.
 
Sněmovnou schválený návrh zakotvuje  odklad placení nájemného, který je strukturován jako omezení možnosti jednostranné výpovědi pronajímatelem v ochranné době z důvodů prodlení nájemce s placením nájemného v období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020.
 
Odklad placení nájemného je do 31. 12. 2020.
 
Tato úleva nájemcům se týká pouze prodlení s hrazením nájemného, nikoliv poplatků za služby, a to pokud prodlení nájemce nastalo v období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 a v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření proti epidemii, které podnikateli znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 
Z textu se podává, že dotčené prostory nejsou jen ty prostory, kde došlo k zákazu činnosti, ale může se jednat též o kanceláře a jiné provozy apod., pokud prodlení nájemce nastalo v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření proti epidemii, které podnikateli znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 
Nájemce je povinen předložit pronajímateli listiny osvědčující, že prodlení nájemce nastalo v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření proti epidemii, které podnikateli znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti, do 15 dnů ode dne kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
 
Pokud nedojde k úhradě do 31. 12. 2020, potom je pronajímatel oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dní, to platí též tehdy, pokud nájemce prohlásí, že předmětný dluh na nájemném v ochranné době neuhradí.

Pokud nájem skončí v ochranné době, potom je nájemce povinen dlužné nájemné uhradit do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.
 
Návrh zákona ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou naleznete zde.

Odebírejte náš newsletter