Logo Logo

Návrh metropolitního plánu zveřejněn k připomínkám veřejnosti

Dne 16. dubna 2018 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy oficiální návrh nového územního plánu pro hlavní město Prahu (Metropolitní plán). Dokumentace návrhu je k dispozici zde.

Veřejnost si nyní může návrh Metropolitního plánu prohlížet a připravit se na připomínkování. Písemné připomínky k návrhu může uplatnit každý, a to po dobu od 27. června 2018 do 27. července 2018. Upozorňujeme, že k později podaným připomínkám se v souladu se stavebním zákonem nepřihlíží.

Návrh Metropolitního plánu bude následně na základě došlých připomínek upraven a poté proběhne druhé kolo veřejného projednání. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které k návrhu přijdou. Podle předpokladů Magistrátu by zastupitelstvo mělo dopracovaný návrh schvalovat v roce 2022.

Oficiální tisková zpráva Magistrátu je k dispozici zde. Více informací k Metropolitnímu plánu je k dispozici na oficiálních stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter