Logo Logo

Compliance program a trestní odpovědnost právnických osob

Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo dne 14. srpna 2018 na svých webových stránkách aktualizovanou metodickou příručku týkající se trestní odpovědnosti právnických osob zabývající se možnostmi vyvinění se právnických osob z trestní odpovědnosti.

Právnická osoba se může zprostit své trestní odpovědnosti podle § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, tím, že vynaloží veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. O základních vodítcích vedoucích ke zproštění trestní odpovědnosti a jejich aplikaci v kauze „AGROTEC“ jsme psali zde.

Aktualizovaná metodická příručka navazuje na metodiku Nejvyššího státní zastupitelství z roku 2016, kterou doplňuje mj. o popis aktuálních často stále probíhajících případů stíhání právnických osob a různých hledisek posuzování compliance programů z pohledu relevance pro trestní právo a řízení.

Za účelem minimalizace rizika vlastní trestněprávní odpovědnosti lze všem právnickým osobám doporučit provedení důkladné (a v případě potřeby i periodicky opakované) revize existujících vnitřní předpisů a procesů a jejich nastavení tak, aby byl compliance program v každém okamžiku aktuální, efektivní, přizpůsobený fungování konkrétní osoby a aby pravidla nebyla pouze „na papíře“.

Bližší informace k trestně-právním compliance programům naleznete zde: Compliance programy - trestni odpovednost PO

Metodiku naleznete zde: Aktualizovana metodika NSZ - compliance programy

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter