Logo Logo

naši lidé

Náš tým dokáže vyřešit
i ty nejsložitější právní případy,
neboť jsme vždy angažovaní,

soustředění a neúnavní.

Nikdy to nevzdáváme.

partneři

Radka Konečná

Radka
Konečná

konecna@konecna-zacha.com

Radka Konečná vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu ekonomickou na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Je členem Slovenské advokátní komory a členem ARTN (Asociace pro Rozvoj trhu nemovitostí). Hovoří anglickým, německým, slovenským a ruským jazykem.

Se svým realitním týmem zastupuje řadu nadnárodních korporací a zahraničních investičních fondů při jejich investicích v ČR a na Slovensku, zejména v oblasti nemovitostí a růstového kapitálu. V poslední době pracuje především na výstavbě a následných prodejích či akvizicích obchodních center v řádech miliard korun (včetně jejich forward sale), přípravě investičních struktur do oblasti nemovitostí, vyjednávání joint-venture dohod mezi významnými hráči na nemovitostním trhu, výstavbě logistických a residenčních komplexů, včetně zajišťování title insurance, projektového financování, výstavby i dle pravidel FIDIC a všech aspektů pronájmů a dalších kroků souvisejících s ukončením projektů prodejem. Její expertiza zahrnuje mimo jiné i problematiku investic do různých průmyslových odvětví včetně automobilového a chemického průmyslu.

Pobočka: Praha

expertiza

 • právo nemovitostí
 • projektové financování
 • fúze a akvizice

Tomáš Zacha je partnerem Konečná & Zacha a zaměřuje se na právo v oblasti financí a investic, komplexní obchodní transakce, sporovou agendu, právo duševního vlastnictví a práva ICT. Tomáš často pracuje spolu s teamy Konečná & Zacha z Bratislavy, Bukurešti, Sofie a Petrohradu na přeshraničních transakcích a akvizicích. Tomáš mluví česky a anglicky a má pasivní znalost ruštiny.

Tomáš pracoval na mnoha obchodních transakcích velkého rozsahu zahrnujících oblasti energetiky, výstavby, dopravy, důlních technologií, atd. V poslední době také poskytoval právní poradenství pro několik nových projektů zaměřených na finanční sektor, technologie, e-commerce pro tuzemské i zahraniční klienty. Tomáš rovněž zastupuje klienty Konečná & Zacha při soudních sporech a arbitrážích.

expertiza

 • obchodní právo
 • právo duševního vlastnictví
 • energetické právo / spory

Achim Jähnke vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Passau v Německu a absolvoval nástavbové studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném advokátní komorou v Mnichově a je českým i německým advokátem. Je proto paralelně zapsán i v seznamu advokátů České advokátní komory. Hovoří českým, anglickým, německým, španělským a francouzským jazykem.

Achim řídí německé oddělení kanceláře a poskytuje se svým německy hovořícím týmem z různých poboček advokátní kanceláře Konečná & Zacha poradenství především klientům z německy hovořících zemí (DACH).

Achim působí od r. 1998 jako advokát v Mnichově a v Praze. V poslední době asistoval zejména při fúzích a akvizicích a investicích do nemovitostí vč. financování. Dále poskytuje komplexní poradenství především středně velkým společnostem ve všech právních oblastech, které s sebou přináší jejich aktivity na českém trhu.

expertiza

 • korporátní právo
 • fúze a akvizice
 • právo nemovitostí
 • smluvní právo

Michal Hulena získal magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a titul doktora práv na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Slovenskou advokátní komorou a je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Bratislavě. Hovoří anglickým a slovenským jazykem, má komunikační znalost němčiny.

Michal má více než jedenáctileté zkušenosti v práci pro mezinárodní síť advokátních kanceláři s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti M&A, Real Estate a Banking and Finance. Během své praxe zastupoval velké bankovní domy a jiné finanční instituce, regionální equity fondy, výrobní závody a také retailové řetězce. Vystupoval v pozici vedoucího člena mnoha projektů včetně přeshraničních fúzí a transakcí nebo vnitrostátních fúzí s účastí největších pojišťoven a vedoucího telekomunikačního operátora a maloobchodních řetězců v Slovenské republice, mnohokrát za účasti týmů z více jurisdikcí, celková hodnota těchto projektů převyšuje 2,5 miliardy EUR.

Michal má rozsáhlé zkušenosti v poskytování poradenství při akvizičních projektech, při syndikovaném financování, projektech leveraged financování i mnoha projektech zaměřených na nemovitosti nebo restrukturalizace úvěrů. Souhrnná výše projektových financování, při nichž Michal poskytoval právní poradenství v regionu střední a východní Evropy překročila více než 3,5 miliardy EUR.

Jeho právní praxe zahrnuje kromě poskytování právního poradenství klientům v korporátních záležitostech poradenství v otázkách práva nemovitostí, dlouhodobě poskytuje klientům právní pomoc v otázkách konkurzů a restrukturalizací a také v oblasti zdravotního práva.

expertiza

 • fúze a akvizice
 • právo obchodních společností
 • rávo nemovitostí
 • bankovnictví a finance
 • konkurzy a restrukturalizace
 • zdravotní právo
Vladimír Kordoš

Vladimír
Kordoš

kordos@konecna-zacha.com

Vladimír Kordoš je novým real estate partnerem v Konečná & Zacha v Bratislavě. Vladimír má více než jedenáctileté zkušenosti v právní praxi, přičemž od roku 2012 působil na partnerské pozici v mezinárodní advokátní kanceláři. Právnické vzdělání ukončil na univerzitě Komenského v Bratislavě a ve studiu pokračoval na Tilburg University Nizozemí. Vladimír hovoří plynule slovenským, českým a anglickým jazykem.

Vladimír Kordoš zastupuje mezinárodní a slovenské klienty v oblasti práva nemovitostí, fúzí a akvizic a konkurzního práva. Mimo to se zaměřuje na stavební právo, právo obchodních společností, veřejné zakázky a problematiku compliance a arbitráží. Je členem evropské organizace INSOL Europe, která sdružuje specialisty věnující se problematice restrukturalizací, insolvencí a konkurzů. Je také zapsaný jako rozhodčí Rozhodčího soudu Slovenské advokátní komory a ve Vídeňském mezinárodním rozhodčím centru.

Má výborné negociační schopnosti a zkušenosti s vedením týmu. Klienti oceňují jeho individuální přístup a citlivost vůči jejich specifickým požadavkům.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • fúze a akvizice
 • právo obchodních společností
 • veřejné zakázky
 • konkurzy a restrukturalizace
Adrian Achimescu

Adrian
Achimescu

achimescu@konecna-zacha.com

Adrian Achimescu je absolventem Právnické fakulty Bukurešťské univerzity a získal titul LLM v obchodním právu a univerzitní diplom v oblasti pojišťovacího práva v Centru obchodního práva Právnické fakulty v Montpellier ve Francii, kde bylo jeho studium podpořeno stipendiem francouzské vlády. Hovoří plynně rumunsky, francouzsky a anglicky.

Adrian je plně kvalifikovaným právníkem v rumunské Bukurešti a členem Bukurešťské advokátní komory od roku 2007. Během své kariéry pracoval Adrian většinu času v mezinárodním prostředí a pomáhal mnoha rumunským i zahraničním klientům s různými korporátními transakcemi, fúzemi a akvizicemi, jakož i se zahájením jejich obchodní činnosti v Rumunsku. Adrian taktéž v mnoha případech asistoval korporátním klientům či bankám při financování různých projektů a tvorbě zabezpečovacích balíčků.

Adrianovy odborné zkušenosti zahrnují právní poradenství velkému EU private equity fondu v souvislosti s akvizicí rumunského výrobce a distributora pitné vody; právní poradenství přední mezinárodní bance při financování projektu infrastruktury v Rumunsku v hodnotě 60 milionů EUR a přípravu kompletního zabezpečovacího balíčku v souvislosti s touto transakcí; asistenci a zastupování evropské společnosti se zaměřením na projekty vodní infrastruktury v rozhodčím řízení před ICC (Mezinárodní obchodní komora) proti rumunským veřejnoprávním institucím.

Adrianova specializace zahrnuje energetické projekty, obzvláště projekty obnovitelné energie. Adrian poskytoval právní poradenství a asistenci několika mezinárodním společnostem, které se zabývaly vytvářením, financováním, získáváním nebo správou energetických projektů v Rumunsku (fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny). Adrian má rovněž dobrou znalost pojišťovacího a evropského práva.

Ve volném čase se Adrian věnuje jízdě na motorce a na horském kole, plavání a tenisu. Také rád čte starší i novější mezinárodní literaturu.

expertiza

 • obchodní právo včetně obchodněprávních závazků
 • energetické právo
 • finanční právo
 • itigace

Petko Iliev absolvoval Právnickou fakultu Univerzity v Sofii. Jakožto plně kvalifikovaný a uznaný právník vede sofijskou pobočku naší kanceláře od roku 2009. Petko začal získávat zkušenosti na konci devadesátých let v největší bulharské advokátní kanceláři, poté přešel do jedné ze společností Velké čtyřky, aby tam pracoval jako manažer právního a daňového oddělení.

Petko se specializuje zejména na právo obchodních společností (včetně společností uváděných ve veřejných seznamech společností se zaměřením na finančnictví a energetiku v Evropské unii), smlouvy a M&A právo, a to zejména se zaměřením na audity, poradenství ohledně struktur a podporu při akvizicích.

Jeho znalosti a zkušenosti v oblasti daní obchodních korporacích, DPH a celkově daňových litigací mu napomáhají k tomu, aby nahlížel na problematiku v širší perspektivě. Zabývá se zejména zahraničními investicemi do bulharského obchodu v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží, nemovitostí, léčiv, IT a medií. Podílel se na úpravě a harmonizaci bulharského práva dle požadavků práva EU v oblasti korporací a kapitálových trhů.

expertiza

 • korporace
 • závazky
 • fúze a akvizice

senior advokáti

Andrei
Constantinescu

constantinescu@konecna-zacha.com

Andrei Constantinescu vystudoval právnickou fakultu "Titu Maiorescu" na Bukurešťské univerzitě a dále získal také vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie na fakultě financí a účetnictví "Banatul" university v Temešváru. Mluví rumunsky, anglicky a italsky.

Andrei je členem Bukurešťské advokátní komory a Rumunského svazu advokátů od roku 2003. Během prvních let své kariéry se podílel na několika projektech reforem veřejné správy financovaných Evropskou unií se speciálním zaměřením na vypracování návrhů normativních aktů (zákony, nařízení a rozhodnutí vlády). Následně získal Andrei zkušenosti v oblasti M&A práva, práva obchodních korporací a práva nemovitostí tím, že poskytoval právní asistenci mezinárodním společnostem, jako například velké nadnárodní společnosti působící v oblasti klinických studií nebo přednímu developerovi obchodních center.

V posledních letech získal Andrei taktéž zkušenosti při poradenství obchodnímu prodejci, přednímu českému online prodejci oděvů a při rozsáhlé asistenci známému taiwanskému výrobci fitness vybavení se vstupem na rumunský trh. Tato asistence zahrnovala široké spektrum záležitostí, od založení příslušných korporací po vyjednávání a uzavírání obchodních smluv. Andrei taktéž pomáhá přednímu mezinárodnímu distributoru paliv a mezinárodnímu výrobci a distributorovi vína s developerskými projekty a při vymáhání pohledávek včetně litigace.

Ve svém volném čase má Andrei rád dlouhé vyjížďky na kole a tenis. Také hraje na kytaru a učí se hrát na další hudební nástroje.

expertiza

 • Obchodní právo včetně obchodněprávních závazků
 • veřejná správa
 • pracovní právo
 • itigace

Tomáš
Fecák

fecak@konecna-zacha.com

Tomáš Fecák získal magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorát v oboru mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval semestrální studijní pobyty na Universiteit Gent (Belgie) a University of Miami (USA). Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Tomáš je specialistou na problematiku mezinárodní ochrany investic a na související aspekty práva Evropské unie. Před zahájením činnosti v advokacii působil na Ministerstvu financí ČR, kde se podílel na sjednávání mezinárodních dohod o ochraně investic. Je autorem monografie „Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie“, která byla publikována v českém i v anglickém jazyce, a je členem České společnosti pro mezinárodní právo.

Je advokátem zapsaným u České advokátní komory a spolupracuje s pražskou kanceláří. V rámci advokátní praxe se zaměřuje především na akviziční projekty v oblasti nemovitostí, úvěrové financování a pravidelně poskytuje poradenství v otázkách veřejnoprávní regulace.

expertiza

 • evropské a mezinárodní právo
 • právo nemovitostí
 • veřejnoprávní regulace

Hana Ferklová se zaměřuje na oblast ICT a s tím související komplexní smluvní agendu, projektové financování a právo duševního vlastnictví. Hana se rovněž věnuje oblasti poskytování služeb elektronických komunikací a výstavby a údržby sítí elektronických komunikací. 

V této souvislosti se věnuje regulatorní a smluvní agendě pro klienty poskytující služby elektronických komunikací či výstavby a údržby sítí a poskytuje právní služby klientům, kteří se účastní výběrových řízení, včetně výběrových řízení ČTÚ za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací. Ve shora uvedených oblastech Hana za dobu své praxe posktyla právní služby v řadě komplexních projektů tuzemských i zahraničních klientů.  

expertiza

 • právo IT
 • právo elektronických komunikací

Ľuboš
Fojtík

fojtik@konecna-zacha.com

Luboš Fojtík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem spolupracujícím s pražskou pobočkou kanceláře, kde vede oddělení soudních sporů a arbitráží.
V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení Luboš zastupuje české i zahraničních klienty, a to jak v postavení žalobců, tak žalovaných.

V rámci své praxe Luboš rovněž získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva veřejné regulace, zejména veřejných zakázek, jakož i v jiných regulovaných oblastech a pravidelně zastupuje klienty ve správních řízeních.

Luboš mluví plynule česky, slovensky a anglicky a má komunikační znalost francouzštiny. 

Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti práva procesního a práva mezinárodního obchodu. Nad rámec výkonu advokacie se Luboš rád věnuje rodině a sportu, vyučuje na soukromé vysoké škole v Praze a je šéfredaktorem právního portálu eLAW.cz.

expertiza

 • soudní spory
 • rozhodčí řízení
 • veřejné zakázky
 • mezinárodní právo soukromé

Miroslav
Ilčin

ilcin@konecna-zacha.com

Miroslav Ilčin absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a University of Tilburg. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře, hovořící plynně česky, anglicky a slovensky.

Miroslav má zkušenosti zejména v oblastech pracovního práva, korporátního práva, fúzí a akvizic a také v oblasti financování. Kromě toho se zabývá závazkovým právem v oblasti občanského a obchodního práva.
Miroslav pracoval na několika významných projektech fúzí a akvizic, včetně financování pro přední tuzemské i zahraniční investory.

expertiza

 • pracovní právo
 • právo společností
 • obchodní právo
 • akvizice

Adam Lesák je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval studijní pobyt na Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemí). Hovoří plynně anglicky a česky.

Adam je advokátem, který se podílí zejména na akvizičních projektech v oblasti nemovitostí a jejich financování, přípravě nájemních smluv a smluv o dílo, emisích veřejné i neveřejné nabídky cenných papírů a poskytuje poradenství v otázkách veřejnoprávní regulace, zejména v oblastech stavebního práva a práva investičních společností a investičních fondů.

Adam v minulosti zajišťoval přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace v rámci přeshraniční akvizice společnosti vlastnící rozsáhlý nemovitostní komplex v Brně od jedné z předních developerských společností v České republice. Dále vytvářel komplexní korporátní strukturu v České republice pro významného slovenského poskytovatele fitness služeb, včetně přípravy vzorové klientské smluvní dokumentace o poskytování fitness služeb.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • korporátní právo
 • akvizice a financování
 • právo cenných papírů
 • právo investičních společností a investičních fondů
 • veřejnoprávní regulace

Lenka
Macáková

macakova@konecna-zacha.com

Lenka Macáková vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Lenka hovoří česky a anglicky.

Při své činnosti se zabývá zejména sporovou agendou, kdy poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před soudy, v arbitrážních řízeních, ale i v souvislosti s insolvenčním řízením.

Lenka nedávno radila několika klientům v insolvenčních řízeních a její zkušenosti v této oblasti zahrnují také zastupování klienta v insolvenčním řízení výrobce železničních vozů (s pohledávkami věřitelů v hodnotě tří miliard korun českých) včetně zastupování klienta ve výboru věřitelů a v souvisejících soudních sporech, včetně soudního řízení před Nejvyšším soudem České republiky a před Ústavním soudem.

Kromě uvedeného se převážně zabývá dalšími oblastmi práva souvisejícími s podnikatelskou činností, především pak právem korporátním, akvizicemi, ale i právem duševního vlastnictví.

expertiza

 • insolvence
 • soudní spory
 • právo duševního vlastnictví

Tomáš Riedl získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval rovněž studijní pobyt na TU Dresden - Juristische Fakultät v Německu. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky, německy a anglicky.

Jeho specializace zahrnuje právo obchodní, občanské a finanční, zaměřuje se zejména na oblast smluvního práva.

Tomáš má rovněž zkušenosti s prováděním právních auditů (due diligence) v souvislosti s nemovitostními a korporátními transakcemi.

Podílel se též na poskytování komplexních právních služeb vlastníkovi obchodních center (v provozu i ve výstavbě) v České republice, kupujícímu areálu zahrnující historické budovy v Praze nebo prodávajícímu pozemků v Praze pro účely bytové výstavby.

expertiza

 • obchodní právo
 • smluvní právo
 • občanské právo

Martina
Tatíčková

tatickova@konecna-zacha.com

Martina Tatíčková získala právní vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky a anglicky.

V rámci výkonu své praxe se Martina zabývala poskytováním právních služeb v různých oblastech občanského, obchodního a správního práva. Má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti bankovnictví a financování, nemovitostí a akvizic. Martina poskytovala právní služby a poradenství bankám a jiným finančním institucím i investorů při projektovém, akvizičním a nemovitostním financování. Martina často zastupuje naše klienty také v akvizičních projektech především v oblasti nemovitostí a průmyslu.

Klienti oceňují její přesah do různých právních odvětví, přesnost a spolehlivost, vidění věcí v souvislostech bez podceňování detailu.

expertiza

 • bankovnictví a financování
 • právo nemovitostí
 • M&A

Simon
Šufliarsky

sufliarsky@konecna-zacha.com

Simon Šufliarsky získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Je
zapsán v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory a je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Bratislavě. Hovoří slovensky, anglicky a německy.

V rámci výkonu své praxe se zaměřuje na právo akvizic, autorské právo v kontextu ICT, ochranu osobních údajů a právo zdravotnické. Podílel se na právních auditech, přípravě akviziční dokumentace a související negociací v různých odvětvích, zejména týkajících se nemovitostí a technologických společností. Simon má značné zkušenosti v oblasti korporátních restrukturalizací a také zkušenosti s procesem získávání povolení na poskytování investičních služeb pro obchodníky s cennými papíry. Simon taktéž připravoval postupy v souvislosti s AML (Anti-Money Laundering) regulací.

Klienti oceňují jeho individuální přístup, smysl pro detail a spolehlivost.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • fúze a akvizice
 • ICT právo

Svetlana
Vardeva

vardeva@konecna-zacha.com

Svetlana Vardeva absolvovala Právnickou fakultu Univerzity v Sofii (získala titul LL.M v roce 2005). Je členkou sofijské advokátní komory. Svetlana se přidala k sofijské pobočce naší kanceláře v roce 2012 poté, co pracovala v přední bulharské advokátní kanceláři.

Svetlana se ve své práci zaměřuje na právo obchodních společností, regulatorní záležitosti, závazkové a obchodní právo, ve kterém má značné zkušenosti. Konzultovala vícero M&A transakcí, zvláště pak v souvislosti s provedením právního auditu a přípravou a revizí transakční dokumentace. Taktéž pracovala v oblasti práva informačních technologií a telekomunikací.

Svetlana spolupracovala na několika článcích z edice „Getting the Deal Through“ (Jak uzavřít ochod/dohodu) v oblasti E-komerce, telekomunikace a medií.

expertiza

 • právo obchodních společností
 • závazkové právo
 • M&A

Tsvetelina
Yotova

yotova@konecna-zacha.com

Tsvetelina Yotova vystudovala magisterský program v oblasti práva na sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského. Je zapsána v seznamu advokátů vedeném sofijskou advokátní komorou a je taktéž kvalifikovanou mediátorkou registrovanou v bulharském rejstříku mediátorů.rian. Má znalost anglického a bulharského jazyka.

Tsvetelina, jenž má zkušenosti v oblasti práva obchodních korporací, práva nemovitostí, občanskoprávní a obchodněprávní litigace, se přidala k bulharské pobočce advokátní kanceláře v roce 2013. Předtím získala zásadní zkušenosti jako podniková právnička ve velké farmaceutické společnosti a jako právní poradce v energetickém sektoru. To jí dodalo potřebné dovednosti a přehled ve sférách mezinárodních obchodních závazků, nemovitostí, regulatorních záležitostí a litigace.

Tsvetelina se zabývá obchodněprávní agendou a zakázkami ve výše zmíněných oblastech pro soukromé i veřejnoprávní společnosti působící v oblastech energetiky, finančnictví a dopravy.

expertiza

 • právo obchodních společností
 • právo nemovitostí
 • itigace

Mikhail Tikhonov absolvoval Právnickou fakultu státní univerzity Kemerovo. Mikhail je zapsán v seznamu advokátů Advokátní komory v St. Petersburgu a spolupracujícím advokátem kanceláře firmy Konečná & Zacha v St. Petersburgu. Hovoří anglicky a hebrejsky. 

Dříve pracoval u mezinárodní právnické firmy a působil jako právní zástupce představenstva 10. největší společnosti zabývající se těžbou uhlí. Má zkušenosti se sporovou agendou i s právem nemovitostí, smluvním právem a problematikou korporátního vedení.

expertiza

 • sporová agenda
 • korporátní právo
 • právo nemovitostí

dále team advokátních koncipientů & back-office