Konečná & Zacha

Duševní vlastnictví

Naše kancelář hraje v dynamicky se rozvíjejícím oboru duševních práv významnou roli. Klientům poskytujeme poradenství v oblasti průmyslových práv včetně zastupování v registračních i dalších souvisejících řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, správě portfolií ochranných známek, designů a patentů a vytváření struktur pro jejich registraci a užití v mezinárodním měřítku. Zaměřujeme se rovněž i na poradenství v oblastech autorského práva, licencí, softwaru, Cloud computingu, informačních technologií či doménových jmen, včetně řízení dle EURid.

Realizované aktivity z oblasti duševních práv


RSS & sitemap

RSS novinky
RSS články
mapa webu

Copyright

© 2017 Konečná & Zacha
www.konecna-zacha.com
partner of eLaw

Odkazy

webdesign
tvorba webových stránek
daňové poradenství

Jazyk

čeština
English
Deutsch