Konečná & Zacha

Náš team

Náš stále se rozrůstající tým tvoří několik desítek špičkových odborníků na právo, kteří své zkušenosti a odbornost čerpají z účastí na nejvýznamnějších projektech ve svém oboru i pravidelnou účastí na domácích i mezinárodních odborných konferencích organizovaných profesními asociacemi.

Díky své specializaci jsou naši lidé schopni přinášet a realizovat pro klienta unikátní řešení šitá na míru. Při rozsáhlejších kauzách pak klienti oceňují schopnost kombinace odborných znalostí z několika právních disciplin a daňové problematiky.

Z našeho týmu bychom rádi představili alespoň tyto jeho klíčové členy:


Adrian Achimescu, advokát | achimescu@konecna-zacha.com

Adrian Achimescu je absolventem Právnické fakulty Bukurešťské univerzity a získal titul LLM v obchodním právu a univerzitní diplom v pojišťovacím právu v Business Law Center Právnické fakulty v Montpellier ve Francii (stipendium francouzské vlády).

Adrian má zkušenosti v korporátním a finančním sektoru a podílel se na několika významných mezinárodních transakcích. Adrian je zapsán v Bukurešťské advokátní komoře a je členem Rumunského svazu advokátů a spolupracujícím advokátem bukurešťské pobočky Konečná & Zacha. Hovoří plynně anglicky a francouzsky.

Během prvních let své profesní kariéry pracoval na korporátních transakcích, kdy pomáhal klientům zahájit obchodní činnost v Rumunsku. Podílel se na korporátních transakcích, kdy pomáhal klientům, mimo jiné i významným bankám, v souvislosti se smlouvami o financování a zabezpečovacími balíčky. Adrian má také dobré zkušenosti v oblasti pojišťovacího a evropského práva.

Právní zaměření: obchodní právo / pojišťovací právo


Andrei Constantinescu, advokát | constantinescu@konecna-zacha.com

Andrei ConstaninescuAndrei Constantinescu vystudoval právnickou fakultu "Titu Maiorescu" na univerzitě v Bukurešti a dále získal také vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie na fakultě financí a účetnictví "Banatul" university v Temešváru.

Andrei se specializuje zejména na oblast korporátního práva, M & A a nemovitosti, stejně jako na odvětví veřejné správy, zákonodárství a evropské financování. Andrei spolupracuje s kanceláří Konečná & Zacha v Bukurešti. Je členem advokátní komory v Bukurešti a Rumunského svazu právníků. Hovoří anglicky a italsky. V prvních letech své kariéry se podílel na několika projektech reforem veřejné správy financovaných z prostředků EU, se zvláštním zaměřením na vypracování normativních aktů, jako jsou zákony, vládní nařízení a rozhodnutí vlády. Následně Andrei nabyl zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic, korporátního práva a práva nemovitostí asistováním nadnárodním společnostem jako jsou například nadnárodní společnosti v oblasti klinických studií nebo přednímu developerovi obchodních center.

Specializace: fúze a akvizice / korporátní právo / nemovitosti


Mgr. Hana Ferklová, LL.M., advokát | ferklova@konecna-zacha.com

Hana FerklováHana Ferklová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) a USF Law School v San Francisku, USA (LL.M.). Hana hovoří plynně anglicky a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Hana je of counselem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v oblasti technologií, sourcingu a komunikací.

Před zahájením své praxe v České republice působila Hana v právní firmě Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP v San Franciscu, Kalifornii, USA, kde se věnovala zejména obchodním transakcím a projektovému a strukturovanému financování v oblasti telekomunikací a energetiky.
V České republice Hana zahájila svoji praxi v advokátní kanceláři Altheimer & Gray LL.P. (později Salans). V roce 2003 spojila na řadu let svůj profesní vývoj se společností Vodafone. V letech 2006 až 2009 Hana působila jako Senior Regional Counsel pro východní Evropu v Tyco International. V letech 2012 a 2013 Hana působila v advokátní kanceláři BERNARD LEGAL jako partner zodpovědný za vedení právní praxe v oblasti technologií, sourcingu a komunikací.

Specializace: právo IT / právo elektronických komunikací


Mgr. Ľuboš Fojtík, advokát | fojtik@konecna-zacha.com

Luboš Fojtík

Ľuboš Fojtík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem spolupracujícím s pražskou pobočkou kanceláře a zaměřuje se zejména na řešení obchodních a občanských soudních sporů včetně rozhodčího řízení a mezinárodní obchodní arbitráže. Luboš má rovněž rozsáhlé zkušenosti z oblasti práva veřejných zakázek, práva mezinárodního obchodu, včetně práva dopravního, a práva telekomunikačního.

Luboš mluví plynule česky, slovensky a anglicky a má komunikační znalost francouzštiny.
Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti práva procesního a práva mezinárodního obchodu. Nad rámec výkonu advokacie rovněž vyučuje na soukromé vysoké škole v Praze.

Specializace: soudní spory / rozhodčí řízení / veřejné zakázky / mezinárodní právo soukromé


JUDr. Tomáš Fecák, Ph.D., advokát |fecak@konecna-zacha.com

Tomáš Fecák

Tomáš Fecák získal magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorát v oboru mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval studijní pobyty na Universiteit Gent (Belgie) a University of Miami (USA). Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Tomáš je specialistou na problematiku mezinárodní ochrany investic a na související aspekty práva Evropské unie. Před zahájením činnosti v advokacii krátce působil na Ministerstvu financí ČR, kde se podílel na sjednávání mezinárodních dohod o ochraně investic, a této problematice se nadále věnuje především v rámci akademické činnosti. Je autorem monografie Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie (Wolters Kluwer, 2015) a je též členem České společnosti pro mezinárodní právo.

Tomáš je advokátem zapsaným u České advokátní komory a spolupracuje s pražskou kanceláří. V rámci advokátní praxe se zaměřuje především na akviziční projekty v oblasti nemovitostí, financování a pravidelně poskytuje poradenství v otázkách veřejnoprávní regulace, zejména v oblastech stavebního práva a environmentální regulace.

Specializace: evropské a mezinárodní právo / právo nemovitostí / veřejnoprávní regulace


JUDr. Michal Hulena, partner | hulena@konecna-zacha.com

Michal Hulena získal magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a titul doktora práv na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Slovenskou advokátní komorou a je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Bratislavě. Hovoří anglickým a slovenským jazykem, má komunikační znalost němčiny.

Michal má více než jedenáctileté zkušenosti v práci pro mezinárodní síť advokátních kanceláři s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti M&A, Real Estate a Banking and Finance. Během své praxe zastupoval velké bankovní domy a jiné finanční instituce, regionální equity fondy, výrobní závody a také retailové řetězce. Vystupoval v pozici vedoucího člena mnoha projektů včetně přeshraničních fúzí a transakcí nebo vnitrostátních fúzí s účastí největších pojišťoven a vedoucího telekomunikačního operátora a maloobchodních řetězců v Slovenské republice, mnohokrát za účasti týmů z více jurisdikcí, celková hodnota těchto projektů převyšuje 2,5 miliardy EUR.

Michal má rozsáhlé zkušenosti v poskytování poradenství při akvizičních projektech, při syndikovaného financování, projektech leveraged financování i mnoha projektech zaměřených na nemovitosti nebo restrukturalizace úvěrů. Souhrnná výše projektových financování, při nichž Michal poskytoval právní poradenství v regionu střední a východní Evropy překročila více než 3,5 miliardy EUR.

Jeho právní praxe zahrnuje okrem poskytování právního poradenství klientům v korporátních záležitostech poradenství v otázkách práva nemovitostí, dlouhodobě poskytuje klientům právní pomoc v otázkách konkurzů a restrukturalizací a také v oblasti zdravotního práva.

Klienti oceňují jeho spolehlivost, smysl pro detail, zvažování taky neprávních aspektů transakcí, individuální přístup a obdivuhodné vyjednávací schopnosti.

Právní zaměření: fúze a akvizice / právo obchodních společností / právo nemovitostí / bankovnictví a finance / konkurzy a restrukturalizace / zdravotní právo


Mgr. Miroslav Ilčin LL.M., advokát | ilcin@konecna-zacha.com

Miroslav Ilčin

Miroslav Ilčin absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a University of Tilburg. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře, hovořící plynně česky, anglicky a slovensky.

Miroslav má zkušenosti zejména v oblastech pracovního práva, korporátního práva, fúzí a akvizic a také v oblasti financování. Kromě toho se zabývá závazkovým právem v oblasti občanského a obchodního práva.

Miroslav pracoval na několika významných projektech fúzí a akvizic, včetně financování pro přední tuzemské i zahraniční investory.

Specializace: pracovní právo / právo společností / obchodní právo / akvizice


Petko Iliev, advokát | iliev@konecna-zacha.com

Petko Iliev je absolventem Právnické fakulty Univerzity v Sofii. Jako plně kvalifikovaný bulharský právník spolupracuje se sofijskou pobočkou kanceláře. Svou právní praxi zahájil ve velké nezávislé bulharské advokátní kanceláři a poté své zkušenosti obohatil a rozšířil v daňovém a právním oddělení jedné ze společností „velké čtyřky“. Hovoří plynně anglicky a rusky. Jeho specializace zahrnuje zejména korporátní právo, závazkové vztahy a fúze a akvizice.

V posledně jmenované oblasti se zaměřuje především na právní audity (due diligence), poradenství při strukturování a podporu při akvizicích. Kromě oblasti práva je erudovaný v otázkách korporátních daní, DPH a daňové sporové agendy obecně. Jeho dosavadní klientela je různorodá a zahrnuje bulharské i mezinárodní společnosti podnikající v oblasti spotřebního zboží, nemovitostí a léčiv až po menší podniky v oblasti informační technologie a médií.

Právní zaměření: korporátní právo / závazkové vztahy / fúze a akvizice


Achim F. Jähnke, partner | jaehnke@konecna-zacha.com

Achim Jähnke vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Passau v Německu a absolvoval nástavbové studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném advokátní komorou v Mnichově a je českým i německým advokátem. Je proto paralelně zapsán i v seznamu advokátů České advokátní komory.

Hovoří českým, anglickým, španělským a francouzským jazykem.

Achim řídí německé oddělení kanceláře a poskytuje se svým německy hovořícím týmem z různých poboček advokátní kanceláře Konečná & Zacha poradenství především klientům z německy hovořících zemí (DACH).

Achim působí od r. 1998 jako advokát v Mnichově a v Praze. V poslední době asistoval zejména při fúzích a akvizicích a investicích do nemovitostí vč. financování. Dále poskytuje komplexní poradenství především středně velkým společnostem ve všech právních oblastech, které s sebou přináší jejich aktivity na českém trhu.

Právní zaměření: Korporátní právo / fúze a akvizice / právo nemovitostí / smluvní právo


JUDr. Radka Konečná, partner | konecna@konecna-zacha.com

Radka Konečná

Radka Konečná vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu ekonomickou na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Je členem Slovenské advokátní komory a členem ARTN (Asociace pro Rozvoj trhu nemovitostí). Hovoří anglickým, německým, slovenským a ruským jazykem. Se svým realitním týmem zastupuje řadu nadnárodních korporací a zahraničních investičních fondů při jejich investicích v ČR a na Slovensku, zejména v oblasti nemovitostí a růstového kapitálu. V poslední době pracuje především na výstavbě a následných prodejích či akvizicích obchodních center v řádech miliard korun (včetně jejich forward sale), přípravě investičních struktur do oblasti nemovitostí, vyjednávání joint-venture dohod mezi významnými hráči na nemovitostním trhu, výstavbě logistických a residenčních komplexů, včetně zajišťování title insurance, projektového financování, výstavby i dle pravidel FIDIC a všech aspektů pronájmů a dalších kroků souvisejících s ukončením projektů prodejem. Její expertiza zahrnuje mimo jiné i problematiku investic do různých průmyslových odvětví včetně automobilového a chemického průmyslu.

Právní zaměření: právo nemovitostí / projektové financování / fúze a akvizice


Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., partner | kordos@konecna-zacha.com

Vladimír Kordoš je novým real estate partnerem v Konečná & Zacha v Bratislavě. Vladimír má více než jedenáctileté zkušenosti v právní praxi, přičemž od roku 2012 působil na partnerské pozici v mezinárodní advokátní kanceláři. Právnické vzdělání ukončil na univerzitě Komenského v Bratislavě a ve studiu pokračoval na Tilburg University Nizozemí. Vladimír hovoří plynule slovenským, českým a anglickým jazykem.

Vladimír Kordoš zastupuje mezinárodní a slovenské klienty v oblasti práva nemovitostí, fúzí a akvizic a konkurzního práva. Mimo to se zaměřuje na stavební právo, právo obchodních společností, veřejné zakázky a problematiku compliance a arbitráží. Je členem evropské organizace INSOL Europe, která sdružuje specialisty věnující se problematice restrukturalizací, insolvencí a konkurzů. Je také zapsaný jako rozhodčí Rozhodčího soudu Slovenské advokátní komory a ve Vídeňském mezinárodním rozhodčím centru.

Má výborné negociační schopnosti a zkušenosti s vedením týmu. Klienti oceňují jeho individuální přístup a citlivost vůči jejich specifickým požadavkům.

Právní zaměření: právo nemovitostí / fúze a akvizice / právo obchodních společností / veřejné zakázky / konkurzy a restrukturalizace


Mgr. Simon Šufliarsky, advokát | sufliarsky@konecna-zacha.com

Šufliarský

Simon Šufliarsky získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Je
zapsán v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory a je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Bratislavě. Hovoří slovensky, anglicky a německy.

V rámci výkonu své praxe se zaměřil na právo smluvní, akviziční, autorské právo v kontextu IT, ochranu osobních údajů a právo zdravotnické.

Podílel se na právních auditech týkajících se nemovitostí a korporátního práva. Má zkušenosti též v procesu získávání povolení na poskytování investičních služeb pro obchodníky s cennými papíry a připravoval také postupy v souvislosti s AML (Anti-Money Laundering) regulací.

Právní zaměření: právo obchodní / právo smluvní / právo nemovitostí


Mgr. Tomáš Kvapil, advokát | kvapil@konecna-zacha.comTomáš Kvapil


Tomáš Kvapil vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří plynně anglicky a věnoval se rovněž překladům odborných publikací, má komunikační znalost němčiny a ruštiny.

Zaměřuje se především na právo nemovitostí a je předním specialistou kanceláře na problematiků pronájmů a smluv o dílo (včetně dokumentace standardu FIDIC). Má zkušenosti z řady významných projektů akvizic, developmentu, pronájmu a prodeje nemovitostí.

Vedle uvedeného se zabývá rovněž problematikou spojování soutěžitelů.

Právní zaměření: právo nemovitostí / fúze a akvizice


Mgr. Lenka Macáková, advokát | macakova@konecna-zacha.comLenka Macáková

Lenka Macáková vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Lenka hovoří česky, slovensky a anglicky.

Při své činnosti se zabývá zejména sporovou agendou, kdy poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před soudy, v arbitrážních řízeních, ale i v souvislosti s insolvenčním řízením.

Kromě uvedeného se převážně zabývá dalšími oblastmi práva souvisejícími s podnikatelskou činností, především pak právem korporátním, akvizicemi, ale i právem duševního vlastnictví.

Specializace: právo duševního vlastnictví / spory


Mgr. Tomáš Riedl, advokát | riedl@konecna-zacha.com

Tomáš RiedlTomáš Riedl získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval rovněž studijní pobyt na TU Dresden - Juristische Fakultät v Německu. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem pražské kanceláře.

Hovoří česky, německy a anglicky.

Jeho specializace zahrnuje právo obchodní, občanské a finanční, zaměřuje se zejména na oblast smluvního práva.

Tomáš má rovněž zkušenosti s prováděním právních auditů (due diligence) v souvislosti s nemovitostními a korporátními transakcemi.

Právní zaměření: obchodní právo / smluvní právo / občanské právo


Mgr. Martina Tatíčková, advokát | tatickova@konecna-zacha.com

Martina Tatíčková získala právní vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří plynně anglicky.

V rámci výkonu své praxe se zabývala poskytováním právních služeb v různých oblastech občanského, obchodního a správního práva. Její specializace zahrnuje především oblast práva nemovitostí a korporátního práva, včetně akvizičních transakcí, a rovněž práva závazkového.

Má též zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti veřejných zakázek a úpravy dopravy v klidu (organizace pozemního parkování a výstavba, nájem a provozování parkovacích domů a uzavřených parkovišť).

Právní zaměření: právo nemovitostí / korporátní právo


Mikhail Tikhonov, advokát | tikhonov@konecna-zacha.com

Mikhail Tikhonov absolvoval Právnickou fakultu státní univerzity Kemerovo. Mikhail je zapsán v seznamu advokátů Advokátní komory v St. Petersburgu a spolupracujícím advokátem kanceláře firmy Konečná & Zacha v St. Petersburgu. Hovoří anglicky a hebrejsky. Dříve pracoval u mezinárodní právnické firmy a působil jako právní zástupce představenstva 10. největší společnosti zabývající se těžbou uhlí. Má zkušenosti se sporovou agendou i s právem nemovitostí, smluvním právem a problematikou korporátního vedení.

Právní zaměření: sporová agenda / korporátní právo / právo nemovitostí


Mgr. Tomáš Zacha, partner | zacha@konecna-zacha.com

Tomáš Zacha

Tomáš Zacha je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha a je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a jako usazený advokát na Slovesku, v Bulharsku a Rumunsku. Hovoří plynně anglicky, slovensky a rusky. Zaměřuje se na oblast duševního vlastnictví, zejména vytváření struktur a registrací průmyslových práv v tuzemsku a v zahraničí, zastupuje rovněž klienty ve sporech souvisejících s duševním vlastnictvím včetně otázek internetového práva a vlastnictví domén. Aktivně se podílí na právních službách v oblasti softwaru, autorských práv, audiovize. Podílel se na vytvoření licenční struktury pro aplikace pracující v prostředí Cloud Computingu. V oblasti závazkových vztahů se specializuje na velké dodávky investičních celků tuzemských i exportních (včetně financování) Několik let působí v oblasti energetických projektů zahrnujících konveční i obnovitelné zdroje energie v tuzemsku i v zahraničí. Úspěšně zastupoval i klienty v řadě soudních a arbitrážních řízení souvisejících s jejich obchodní a akviziční činností. Pro přední společnosti působící v oblasti průmyslu a stavebnictví prováděl reorganizace a vytvářel korporátní struktury koncernového typu s přesahy do zahraničí, a mimo jiné se podílel i na tvorbě systémů řízení korporací.

Právní zaměření: obchodní právo / právo duševního vlastnictví / energetické právo / spory


RSS & sitemap

RSS novinky
RSS články
mapa webu

Copyright

© 2017 Konečná & Zacha
www.konecna-zacha.com
partner of eLaw

Odkazy

webdesign
tvorba webových stránek
daňové poradenství

Jazyk

čeština
English
Deutsch