Konečná & Zacha

Články

Zabezpečovanie kvality transfuziologických zariadení podľa smernice Európskej komisie

Aktuálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania opatrenia Ministerstva zdravotníctva, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach. 

20.9.2017 | Více »

Obchodné spoločnosti čaká rozsiahla legislatívna zmena

V snahe zlepšiť podnikateľské prostredie v Slovenskej republike, prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR s návrhom zákona, ktorý mení a dopĺňa celý Obchodný zákonník a celú radu ďalších zákonov v súvislosti s so zmenami najmä procesu splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodných spoločností, úpravy kapitálových fondov a ochrany obchodného tajomstva.

9.8.2017 | Více »

Zmeny v platobných službách

Ministerstvo financií vypracovalo návrh zákona, ktorým sa vo výraznej miere mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách (ďalej len „novela“). Cieľom tejto novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu.

2.8.2017 | Více »

Recent changes to Bulgarian law concern energy generation facilities

We would like to inform you that with amendments and supplementations to the Public Offering of Securities Act (“POSA”), certain reporting and disclosing requirements were imposed on companies regulated under the Energy Act. This would include also companies – operators of solar parks (“Energy Companies”). 

27.7.2016 | Více »

Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 13.11.2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2016

18.1.2016 | Více »

« 1 2 3 4 6 8 10 »

RSS & sitemap

RSS novinky
RSS články
mapa webu

Copyright

© 2017 Konečná & Zacha
www.konecna-zacha.com
partner of eLaw

Odkazy

webdesign
tvorba webových stránek
daňové poradenství

Jazyk

čeština
English
Deutsch