Konečná & Zacha

Články

Recent changes to Bulgarian law concern energy generation facilities

We would like to inform you that with amendments and supplementations to the Public Offering of Securities Act (“POSA”), certain reporting and disclosing requirements were imposed on companies regulated under the Energy Act. This would include also companies – operators of solar parks (“Energy Companies”). 

27.7.2016 | Více »

Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 13.11.2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2016

18.1.2016 | Více »

Zmeny v civilnom procesnom práve podľa Civilného sporového poriadku

Dňa 21. mája 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený (o. i.) návrh Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1. júla 2016. V tomto príspevku sa bližšie zameriame na stručný opis niektorých zmien, ktoré CSP prinesie.

 

24.11.2015 | Více »

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Už niekoľko mesiacov (od 01. januára 2015) sa v Slovenskej republike aplikuje nová úprava arbitráže v prípadoch spotrebiteľských sporov a to na základe zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Zákon je aj reakciou na niektoré problémy, týkajúce sa slabšieho postavenia spotrebiteľov, ktoré boli v minulosti riešené súdnou praxou umožneným skúmaním materiálnej vykonateľnosti rozhodcovských rozsudkov v priebehu exekučného konania a následným neudelením poverenia na vykonanie exekúcie.

 

3.9.2015 | Více »

Nový katastrálny zákon na Slovensku v legislatívnom procese

V marci minulého roka bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený návrh nového zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh“), ktorý má nahradiť súčasný zákon č. 162/1995 Z. z. 

1.9.2015 | Více »

« 1 2 3 4 5 7 9 »

RSS & sitemap

RSS novinky
RSS články
mapa webu

Copyright

© 2017 Konečná & Zacha
www.konecna-zacha.com
partner of eLaw

Odkazy

webdesign
tvorba webových stránek
daňové poradenství

Jazyk

čeština
English
Deutsch