Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Intraunijní investiční arbitráže jsou v rozporu s právem EU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 6. března 2018 rozsudek ve věci Achmea proti Slovenské republice (C‑284/16), v němž rozhodl, že rozhodčí doložky obsažené v dohodách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intraunijní BIT) jsou neslučitelné s právem EU.

Správce informací o platebním účtu

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zcela nový zákon o platebním styku (dále jen „ NZPS “), kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (tzv. Směrnice PSD 2). Ta mimo jiné přinesla rozšíření portfolia...

Nový slovenský zákon o ochrane osobných údajov - výnimky z GDPR

Dňa 30. januára 2018 bol v Slovenskej republike vyhlásený a v zbierke zákonov publikovaný nový zákon o ochrane osobných údajov pod číslom 18/2018 Z. z. (ďalej označovaný ako „ Nový zákon o ochrane osobných údajov “). Nový Zákon o ochrane osobných údajov nahrádza súčasný slovenský zákon č....

Regulácia zahraničných firiem prevádzkujúcich internetové platformy

Na konci roku 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválil novelu zákona o dani z príjmov (ďalej len ako „ Novela “), na základe ktorej sú zahraničné firmy prevádzkujúce služby na základe zdieľanej ekonomiky od 1 Januára 2018 povinné odvádzať časť svojich ziskov do štátneho rozpočtu...

Nová nezabezpečená jednodňová úroková sadzba

21. septembra 2017 Európska centrálna banka oznámila, že na základe už dostupných údajov z Eurosystému, vytvorí novú nezabezpečenú jednodňovú úrokovú sadzbu. Úroková sadzba, ktorej prijatie sa predpokladá pred rokom 2020, by dopĺňala existujúce referenčné sadzby, ktoré vytvára súkromný sektor, a...

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.