Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Intraunijní investiční arbitráže jsou v rozporu s právem EU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 6. března 2018 rozsudek ve věci Achmea proti Slovenské republice (C‑284/16), v němž rozhodl, že rozhodčí doložky obsažené v dohodách o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intraunijní BIT) jsou neslučitelné s právem EU.

Správce informací o platebním účtu

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zcela nový zákon o platebním styku (dále jen „ NZPS “), kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (tzv. Směrnice PSD 2). Ta mimo jiné přinesla rozšíření portfolia...

Nový slovenský zákon o ochrane osobných údajov - výnimky z GDPR

Dňa 30. januára 2018 bol v Slovenskej republike vyhlásený a v zbierke zákonov publikovaný nový zákon o ochrane osobných údajov pod číslom 18/2018 Z. z. (ďalej označovaný ako „ Nový zákon o ochrane osobných údajov “). Nový Zákon o ochrane osobných údajov nahrádza súčasný slovenský zákon č....

Regulácia zahraničných firiem prevádzkujúcich internetové platformy

Na konci roku 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválil novelu zákona o dani z príjmov (ďalej len ako „ Novela “), na základe ktorej sú zahraničné firmy prevádzkujúce služby na základe zdieľanej ekonomiky od 1 Januára 2018 povinné odvádzať časť svojich ziskov do štátneho rozpočtu...

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.