Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

GDPR – Metodika ke kodexům chování

Český Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil dne 2. srpna 2018 na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření tzv. kodexů chování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Nová AML vyhláška České národní banky

Dne 1. 10. 2018 nabude účinnosti vyhláška České národní banky (ČNB) o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  označovaná také jako AML vyhláška. Tato vyhláška rozšiřuje a specifikuje...

Radka Konečná a Tomáš Zacha byli oceněni v žebříčku "Best Lawyers"

Oba hlavní partneři advokátní kanceláře Konečná  & Zacha, Radka Konečná a Tomáš Zacha byli opětovně oceněni v prestižním žebříčku „Best Lawyers“ i pro letošní vydání. Radka Konečná je každoročně vedena na této listině nejlepších právníků v kategoriích fúze & akvizice a právo nemovitostí...

Návrh metropolitního plánu zveřejněn k připomínkám veřejnosti

Dne 16. dubna 2018 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy oficiální návrh nového územního plánu pro hlavní město Prahu (Metropolitní plán). Veřejnost si nyní může návrh Metropolitního plánu prohlížet a připravit se na připomínkování. Písemné připomínky k návrhu může uplatnit každý, a to po...

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.