Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Rozumíme komplexnosti, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Úspěch v Ostravě

Náš litigační tým právně zastupoval Statutární město Ostrava a úspěšně pomohl odvrátit žalobu na náhradu škody, spočívající v údajném zmaření výstavby obchodního centra, ve výši přesahující 1,5 miliardy korun. Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací dne 26.10.2017 žalobu proti našemu klientovi...

SLOVENSKO: Novelizácia Anti-Money Laundering zákona

Vláda schválila a predložila do parlamentu návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. , o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú...

Modernizace služeb zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví SR navrhuje změnit a doplnit zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotní péči, službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče, zejména v oblasti vedení zdravotní dokumentace ve formě elektronických zdravotních záznamů a elektronické zdravotní knížky.

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.