Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Nová nezabezpečená jednodňová úroková sadzba

21. septembra 2017 Európska centrálna banka oznámila, že na základe už dostupných údajov z Eurosystému, vytvorí novú nezabezpečenú jednodňovú úrokovú sadzbu. Úroková sadzba, ktorej prijatie sa predpokladá pred rokom 2020, by dopĺňala existujúce referenčné sadzby, ktoré vytvára súkromný sektor, a...

Zápis do evidence skutečných majitelů v ČR

S účinností od 1. ledna 2018 byla v ČR zřízena evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“). V tomto článku naleznete stručné informace o tom, jakým způsobem zapsat informace o tzv. skutečném majiteli právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a...

Implementace GDPR v ambulantní sféře

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo dne 29. 1. 2018 na svých webových stránkách metodiku, která radí, jak v ambulantní sféře implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Evidence údajů o skutečných majitelích v České republice od 1. ledna 2018

V souvislosti s IV. AML směrnicí byla dne 19. října 2016 přijata novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ AML zákon “). Tento článek podává shrnutí nejvýznamnějších změn přijatých novelou AML zákona...

Compliance program z pohledu trestní odpovědnosti právnické osoby

Ode dne účinnosti novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), publikované ve Sbírce zákonů pod č. 183/2016, uplynul již více než rok. Tato významná novela přinesla změnu rozsahu i koncepce trestněprávní odpovědnosti právnických...

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.