Logo Logo

dynamics
focus
results
in law

Náš mezinárodní tým poskytuje špičkové právní služby klientům v celé Evropě. Myslíme komplexně, dbáme na každý detail a soustředíme se na výsledky.

Nevzdáváme se.

Zaměřte se na naše odborné znalosti

Nový slovenský zákon o ochrane osobných údajov - výnimky z GDPR

Dňa 30. januára 2018 bol v Slovenskej republike vyhlásený a v zbierke zákonov publikovaný nový zákon o ochrane osobných údajov pod číslom 18/2018 Z. z. (ďalej označovaný ako „ Nový zákon o ochrane osobných údajov “). Nový Zákon o ochrane osobných údajov nahrádza súčasný slovenský zákon č....

Regulácia zahraničných firiem prevádzkujúcich internetové platformy

Na konci roku 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválil novelu zákona o dani z príjmov (ďalej len ako „ Novela “), na základe ktorej sú zahraničné firmy prevádzkujúce služby na základe zdieľanej ekonomiky od 1 Januára 2018 povinné odvádzať časť svojich ziskov do štátneho rozpočtu...

Nová nezabezpečená jednodňová úroková sadzba

21. septembra 2017 Európska centrálna banka oznámila, že na základe už dostupných údajov z Eurosystému, vytvorí novú nezabezpečenú jednodňovú úrokovú sadzbu. Úroková sadzba, ktorej prijatie sa predpokladá pred rokom 2020, by dopĺňala existujúce referenčné sadzby, ktoré vytvára súkromný sektor, a...

Zápis do evidence skutečných majitelů v ČR

S účinností od 1. ledna 2018 byla v ČR zřízena evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“). V tomto článku naleznete stručné informace o tom, jakým způsobem zapsat informace o tzv. skutečném majiteli právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a...

Implementace GDPR v ambulantní sféře

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo dne 29. 1. 2018 na svých webových stránkách metodiku, která radí, jak v ambulantní sféře implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

naše firma

Od roku 2000 pomáháme našim klientům v jejich reálném byznysu, podporujeme složité rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.

Naši lidé disponují hlubokou znalostí obchodního práva, podrobně znají legislativní podmínky realitního trhu, ICT, energetiky a bankovnictví.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků, ať jsou učiněny v jakékoli oblasti, od M&A, IP managementu, přes projektové financování a restrukturalizace, až po finanční souvislosti a daně. Díváme se na ně v celkovém kontextu a ne jen jako na izolované události.

Neustále dbáme na odborný rozvoj našeho týmu, a i proto jsme schopni realizovat komplexní obchodní transakce na vysoké úrovni.

Konečná & Zacha je mezinárodními agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.